» Związek branży pożyczkowej wzywa do samoregulacji. Publikuje projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania

 » Związek branży pożyczkowej wzywa do samoregulacji. Publikuje projekt Kodeksu Odpowiedzialnego Pożyczania

W ciągu ostatniego roku w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych toczyły się prace nad samoregulacją sektora pożyczkowego. Eksperci instytucji przeanalizowali kodeksy dobrych praktyk z rynków zagranicznych, przeprowadzili badania praktyk polskiego rynku pożyczkowego, zidentyfikowali punkty zapalne wymagające gruntownej samoregulacji.

Read More