» Regulacja pożyczek po fińsku

 »  Regulacja pożyczek po fińsku

Kilkuletnia debata, badania ekonomiczne i prace naukowe były podstawą regulacji rynku pożyczkowego w Finlandii. Istotny wpływ na efekt końcowy miała praca Tuomasa Takalo, doradcy w Departamencie Polityki Pieniężnej i Badań w Banku Centralnym Finlandii. Poniższy artykuł streszcza uniwersalne wnioski z pracy “Regulacja krótkoterminowych kredytów konsumenckich” Tuomasa Takalo z marca 2017 r., które mogą okazać się przydatne w obraniu właściwej optyki problemu w Polsce.

Read More