Europejski Kongres Finansowy, 18-20 czerwca br., Sopot

700x400.png

VIII Europejski Kongres Finansowy odbywa się w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian na mapie politycznej Europy. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w programie Kongresu, podczas którego zamierzamy wejrzeć w przeszłość gospodarczą Polski. Uczynimy to jednak po to, by spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak wnioski z doświadczeń ostatniego stulecia można wykorzystać do budowania gospodarki Polski i Europy.

Organizatorem Kongresu jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańskiej Akademii Bankowej. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Narodowy Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. 

Zapraszamy do udziału w debatach i dyskusjach podczas VIII Europejskiego Kongresu Finansowego, które toczyć się będą głównie wokół następujących obszarów tematycznych:

  • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe i operacyjne oraz ryzyko systemowe
  • Finansowe uwarunkowania zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego
  • Biznes i ryzyko na rynku bankowym
  • Rozwój rynku kapitałowego.

Debaty związane z wpływem cyfryzacji i innowacji technologicznych zarówno na modele biznesowe jak i operacyjne stanowią, w tym roku, dominujący obszar tematyczny Kongresu. Podczas Kongresu podejmiemy również temat źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw – banki vs. rynek kapitałowy. Polecamy także szczególnej uwadze debaty dotyczące ekspansji startupów, atrakcyjności i ryzyka inwestycyjnego Polski oraz e-mobilności, a także prezentacje projektów realizowanych przez polskie i zagraniczne startupy z obszaru nowych technologii.

W otwartych i niezależnych debatach Europejskiego Kongresu Finansowego uczestniczy co roku ponad 1000 przedstawicieli krajowej i europejskiej administracji, biznesu, świata akademickiego, mediów oraz polityków.

Zapraszam na stronę www.efcongress.com, na której znajduje się uaktualniany na bieżąco program Kongresu i wydarzeń towarzyszących.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do dyskusji o innowacyjnej i bezpiecznej przyszłości gospodarki.

Magazyn Promeritum jest partnerem medialnym wydarzenia. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

FINADTECH 2018 – spotkajmy się w Tallinie

Finadtech to największa w Europie konferencja skierowana do marketingu afiliacyjnego w branży finansowej. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w pięknym Tallinie w terminie 31 maja - 1 czerwca br.

W programie wydarzenia m.in. omówienie obecnej sytuacji sektora digital lending w Europie, wystąpienia dotyczące aktualnych trendów w reklamach Google, sposobów na zwiększenie ruchu, nowe wyzwania e-mail marketingu i sposoby monetyzacji ruchu z różnych źródeł. Organizatorzy kładą szczególny nacisk na omówienie bieżących wyzwań i problemów zarówno dla sieci afiliacyjnych, jak i wydawców. 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli sieci partnerskich, wydawców, social media managerów, reprezentantów sektora bankowego, specjalistów sektora fintech, traffic managerów, digital marketerów i każdego, kto jest zainteresowany kwestiami związanymi z marketingiem w sieci. 

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele takich firm jak: Loando, Kreditech, Creamfinance, Mogo, Platiza, PwC Legal i wiele innych.

Dwudniowa konferencja rozpocznie się 31 maja w Hotelu Hilton Tallin Park. PZIP został partnerem instytucjonalnym konferencji. W związku z tym organizator przewidział zniżki dla Członków Związku. Aby skorzystać ze zniżki skontaktuj się z nami mailowo: kontakt@pzip.pl.

Customer Contact Management Summit, 22-23 maja 2018, Warszawa

Podczas 9. edycji forum Customer Contact Management Summit praktycy – szefowie CC/CS/CX podzielą się sprawdzonymi i gotowymi do wdrożenia rozwiązaniami, znacząco podnoszącymi jakość obsługi dla jeszcze większej satysfakcji klienta.
Organizatorem forum jest  Blue Business Media. 

W programie forum między innymi:  

  • AKTUALNA TEMATYKA I WSPÓLNY CEL SPOTKANIA - ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta we wszystkich punktach styku i kanałach oraz zapewnienie CX dla jeszcze większej satysfakcji klienta i jak najczęstszego wywoływania efektu WOW;
  • CASE STUDIES – ZERO TEORII - dostarczamy inspiracje i gotowe rozwiązania sprawdzone w codziennej praktyce szefów Contact Center, Customer Sevice, Customer Experience;
  • ZRÓŻNICOWANE SESJE TEMATYCZNE - Wpisz klientocentryczność w DNA organizacji/Zbuduj spójny omichannel/Poznaj (moc) swojego pracownika/Zbuduj optymalne Contact Center/Wykorzystaj technologię we wsparciu obsługi klienta/Posłuchaj głosu klienta/Customer Experience w praktyce/Employee Experience – pozyskaj, zaangażuj i utrzymaj/Wyzwanie: z klientem komunikowanie.

Szczegóły na stronie wydarzenia.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych jest partnerem wydarzenia.
Dla członków PZIP organizator przewidział specjalną cenę. Aby skorzystać z oferty prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@pzip.pl. 

Padłeś ofiarą kradzieży tożsamości? Podpowiadamy co powinieneś zrobić krok po kroku

 Foto: pixabay

Foto: pixabay

Ofiary kradzieży tożsamości zwykle dowiadują się o zaciągniętych na ich dane kredytach po wielu miesiącach od zdarzenia. Konsumenci to nie jedyni poszkodowani. Ostatecznie koszty kradzieży ponosi zwykle instytucja pożyczkowa. Firmy to wiedzą, dlatego rozwijają systemy antyfraudowe, które mają ustrzec zarówno klientów, jak i pożyczkodawców przed tego rodzaju zdarzeniami. Co należy zrobić, by nie pomagać oszustom oraz jakie podjąć działania, gdy jednak padliśmy ofiarą kradzieży tożsamości?

W sytuacji, gdy osoba fizyczna dowiaduje się, że na jej dane została udzielona pożyczka, której nie otrzymała, rekomendujemy podjęcie następujących działań:

1) Skontaktowanie się z wierzycielem (i/lub kancelarią lub firmą windykacyjną, która prowadzi sprawę) i poinformowanie o zaistnieniu fraudu (wyłudzenia/oszustwa). Ważne jest, aby powiadomić obecnego właściciela roszczenia, ponieważ w między czasie mogło dojść do jego sprzedaży, np. do firmy windykacyjnej (wtedy firma pożyczkowa nie jest już stroną). Zgłoszeń warto dokonać drogą telefoniczną, aby zareagować maksymalnie szybko. Ponadto wysłać maila, a także pisemne zgłoszenie tradycyjną pocztą z potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie należy zachować.

2) Skontaktowanie się z prawnikiem, który udzieli profesjonalnej porady prawnej, adekwatnej do etapu postępowania oraz dopilnuje, aby sprzeciwy i odpowiednie wniosku dowodowe, były wnoszone terminowo i bez błędów formalnych. Po zakończeniu postępowania prawnik może doradzić dochodzenie odszkodowania w osobnym procesie, na cele pokrycia kosztów obrony przed niezasadnym roszczeniem.

3) Zgłoszenie zdarzenia na policję. Jeżeli doszło do wyłudzenia danych i zaciągnięcia na ich podstawie pożyczki, mamy do czynienia z przestępstwem, które jak każde, niezwłocznie należy zgłosić na policję. Policja nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia o możliwości popełniania przestępstwa. Jeżeli tak się stanie, ofiara powinna napisać zażalenie oraz skontaktować się z prawnikiem. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia trzeba zarchiwizować, a kopię przesłać do wierzyciela.

4) Zastrzeżenie dowodu osobistego w banku. W tym celu należy udać się do dowolnego banku i poprosić o zastrzeżenie dowodu osobistego w systemie “Dokumenty Zastrzeżone”.

5) Sprawdzenie, czy nie posiadamy rachunków bankowych założonych bez naszej wiedzy. W tym celu należy udac się do dowolnego banku i złożyć wniosek o dostęp do centralnej informacji o wszystkich rachunkach bankowych w innych bankach otwartych na nasze dane (więcej na ten temat: www.centralnainformacja.pl )

6) Jeśli zidentyfikujemy rachunki bankowe, o których istnieniu nie wiedzieliśmy lub takie, do których dostęp miały nieautoryzowane osoby trzecie, należy na podstawie historii rachunku sprawdzić czy nie wykorzystano ich do wyłudzenia kredytów. Jeżeli tak, ofiara powinna natychmiast skontaktować się z wierzycielami z informacją o fraudzie.

7) Należy udać się do urzędu miasta i złożyć wniosek o unieważnienie dowodu osobistego oraz wydanie nowego.

8) Należy rozważyć pobranie raportu BIK oraz założenie konta w usłudze BIK Alert, pobranie raportu z BIG Infomonitor oraz z KRD, a także skorzystanie z systemu chronpesel.pl (usługi mogą być dodatkowo płatne), co może dać dodatkowe informacje o próbach zaciągnięcia pożyczek na skradzione dane.

9) Należy rozważyć zastrzeżenie danych w systemie bezpiecznypesel.pl co ograniczy możliwość dalszych wyłudzeń w instytucjach pożyczkowych, korzystających z tego systemu (usługa bezpłatna. Dane i zastrzeżenie można wycofać w dowolnym momencie).

10) Po uzyskaniu informacji o wszystkich próbach wyłudzeń i udzielonych pożyczkach, należy skontaktować się z wierzycielami, zamknąć “lewe” konta bankowe oraz uzupełnić wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

11) Dodatkowo zalecamy zmianę haseł do wszystkich istotnych serwisów i poczty oraz przeprowadzenie skanów antywirusowych na wszystkich urządzeniach, z których korzystał poszkodowany.

Jeżeli dojdzie do rozprawy lub sprawa jest na etapie komornika, dążyć do wniesienia sprzeciwu od egzekucji oraz podnieść w sądzie zarzut o nienależnym świadczeniu w związku z niezawarciem umowy, wobec czego na pozywającym spoczywa obowiązek udowodnienia zawarcia umowy oraz tego, że jej strona jest beneficjentem pożyczki. Gdy nie ma na to jednoznacznych dowodów, to sąd powinien przychylić do wniosku ofiary.