» Jak usprawnić funkcjonowanie rynku Consumer Finance? Rekomendacje EKF 2019

62110510_484615972278814_7949787424681361408_n.jpg

Co może stanąć na drodze rozwoju rynku Consumer Finance w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie szukali paneliści w trakcie debaty “Zagrożenia dla rynku Consumer Finance” podczas IX Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Uczestnicy debaty (Artur Zwaliński, dyrektor w UOKiK, Ewa Wernerowicz - prezes Vivus Finance, Marcin Cholewa, prezes BIK, Krzysztof Borusowski - prezes BEST S.A. i Marcin Żuchowski - członek zarządu Provident Polska) próbowali zdiagnozować zarówno problemy już istniejące, jak i te, które mogą się dopiero pojawić. Zwracali uwagę m.in. na sytuację gospodarczą oraz kwestie związane z legislacją i brakiem pewności stanowionego prawa, co w efekcie wpływa na sytuację branży i dostępność jej produktów dla klientów.

W podsumowaniu debaty głos oddano przedstawicielom organizacji branżowych. Jarosław Ryba, prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, Andrzej Roter, prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego przedstawili zalecenia opracowane przez reprezentowane przez nich zrzeszenia.

Efektem pracy trzech organizacji jest dokument zawierający rekomendacje, przede wszystkim dla ustawodawcy, które odpowiadają na sześć najważniejszych problemów, z którymi styka się rynek Consumer Finance.

- Wierzymy, że odpowiednie organy państwa pochylą się nad naszymi propozycjami. Powstały one dzięki głębokiej analizie rynku i poznaniu problemów, z którymi borykają się zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Zależy nam na tym, by rynek był transparentny i jak najlepiej odpowiadał potrzebom klientów przy zachowaniu takich ram prawnych, które pozwolą działać firmom w warunkach zdrowej konkurencji i zaufania ze strony państwa - mówi Jarosław Ryba, prezes PZIP, jeden z autorów przygotowanego dokumentu.

Zapraszamy do pobrania rekomendacji.