Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych - Związek Pracodawców z siedzibą w Warszawie wydawca i administrator serwisu informacyjno-publicystycznego pzip.pl („Serwis”) przywiązuje szczególną uwagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

§ 1 Rejestracja w Serwisie
Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa.

§ 2 Dane osobowe użytkowników Serwisu
1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzu subskrypcji (newsletter) przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). 
Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracji do usługi Newsletter lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte. 
Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
2. Serwis pzip.pl gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na strony internetowe Serwisu oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu.
Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane tylko uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

3. Serwis pzip.pl nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika Serwisu innym osobom lub instytucjom bez wyraźnej zgody użytkownika.

 

§ 3 Polityka w zakresie plików „cookies” 

1. Serwis pzip.pl stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). 
2. Mechanizm cookies jest stosowany do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości strony lub wysyłania formularza kontaktowego przez Użytkownika. Ponadto, mechanizm cookies stosowany jest do zliczania statystyki odwiedzin filmów umieszczonych w serwisie youtube.com, do korzystania z mechanizmów udostępniania treści z Serwisu na portalu facebook.com oraz dla prawidłowego działania usługi Google Analytic.
3. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Serwisu. 
4. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu. 
5. Serwis pzip.pl ani jego operator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu.

§ 4 Zmiany w polityce prywatności
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.

§ 5 Kontakt
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: kontakt@pzip.pl