Siedziba i adres korespondencyjny:
ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa
tel.: +48 22 692 42 43,

e-mail: kontakt@pzip.pl

Wypowiedzi dla mediów udzielają:
Łukasz Piechowiak, Dyrektor Działu Analiz PZIP, tel.: 693 347 520, lukasz.piechowiak@pzip.pl
Dr Bartłomiej Okoń, Dyrektor ds. Prawnych PZIP, tel.: 604 888 755, bartlomiej.okon@pzip.pl