ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Najwyższą władzę w organizacji stanowi Zgromadzenie Członków. Wszyscy Członkowie są równi w prawach i obowiązkach. Decyzje o przyjęciu Kandydata do grona Członków wymagają jednomyślności, podejmowane przez Zgromadzenie Członków zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem akceptacji nowych Członków, gdzie wymagana jest decyzja jednogłośna. W głosowaniach każdemu Członkowi przysługuje jedno prawo głosu.

ZARZĄD

 
fotoJR.jpeg

Jarosław Ryba

Prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, organizacji pracodawców sektora digital consumer credit i wiceprezes European Fintech Forum. Od 2007 r. nieprzerwanie związany z portalem Bankier.pl, w latach 2010 - 2013 jako redaktor prowadzący i analityk rynków kapitałowych. Wydawca Magazynu "Promeritum". Fundator i Członek Rady Fundacji Krakowskie Przedmieście. Prowadzi szkolenia i działalność doradczą w Investbankier Consulting. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautor podręcznika dla studentów "Finanse osobiste. Zachowania. Produkty. Strategie" wyd. PWN. Autor kilkuset artykułów o tematyce gospodarczo-finansowej i wielu badań oraz raportów o produktach finansowych i zachowaniu konsumentów.

 
Ewa Wernerowicz (2).jpg

Rafał Gibczyński

Członek Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Prezes Zarządu w spółkach: SOLVEN Finance, FINTECH Solutions, BeSmart International GmbH. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Szczecinie kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Fan nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Prywatnie Prezes Fundacji Pogoń Szczecin Football Schools organizującej treningi piłki nożnej dla dzieci na terenie całego województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Ewa Wernerowicz

Członek Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Lider z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu operacjami i projektami  strategicznymi oraz ekspert w dziedzinie technologii w finansach. Karierę zawodową rozpoczęła jako przedsiębiorca w branży turystycznej. Kolejne lata przyniosły jej jednak doświadczenia kierownicze w jednym z największych międzynarodowych banków. Uczestniczyła w tworzeniu wielokrotnie nagradzanych instytucji finansowych na polskim rynku. Wśród nich, obok Polbank EFG oraz Citifinancial, jest także Vivus.pl. To dzięki jej wysiłkom departament Customer Care Vivusa pięciokrotnie został nagrodzony Gwiazdą Jakości Obsługi Klienta. Jest absolwentką Akademii Morskiej  Gdyni oraz podyplomowych studiów Innovation Leadership prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.

 

RADA DYREKTORÓW

Organ doradczy złożony z przedstawicieli firm członkowskich. Opiniuje działania i projekty Związku oraz uczestniczy w bieżących pracach Zarządu z głosem doradczym.

KOMISJA REWIZYJNA

Skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych: Kamila Czerbniak, Beata Szwankowska, Loukas Notopoulos. Rolą Komisji jest zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i kontrola wykonania planu rocznego.

 

STRUKTURA WYKONAWCZA

KOMISJA ETYKI

Organ złożony z przedstawicieli Firm Członkowskich, wspólnie powoływany przez Zarząd i Komisję Rewizyjną w celu rozpatrzenia zgłoszonych zachowań sprzecznych z etyką biznesową.

RADA PROGRAMOWA I BIURO ANALIZ

Organy Związku odpowiedziale za kształtowanie i wykonywanie projektów badawczych dotyczących sektora firm pożyczkowych oraz ustalanie założeń strategii i priorytetów dla prac analitycznych.

DEPARTAMENT PRAWNY

Dział zajmujący się opracowywaniem formalnych stanowisk w toku prac legislacyjnych, obsługę prawną organizacji i świadczenie bezpłatnego doradztwa prawnego dla konsumentów. 

BIURO PRASOWE

Dział odpowiedzialny za kontakty z mediami oraz dbanie o prawidłowy przepływ informacji wewnątrz Związku.