Oct
14
to Oct 15

IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2015

IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2015 odbędzie się w Warszawie 14 i 15 października br. FinReg to największa w Polsce konferencja poświęcona regulacjom rynków fi nansowych.

Dyskusję zogniskują ważne problemy prawne i nadzorcze nurtujące obecnie branżę fi nansową w całej Europie oraz dylematy specyfi czne dla Polski. Tematów jest wiele: do polskiego prawa wprowadzane są kolejne europejskie dyrektywy, m.in. UCITS V, CRD IV, MIFID II, MAD II, o kredycie hipotecznym, o powszechnym rachunku płatniczych i o restrukturyzacji banków. Wchodzą też w życie liczne ustawy i nowelizacje, m.in. o obligacjach, odwróconym kredycie hipotecznym, rzeczniku fi nansowym, nadzorze makrostabilnościowym, obrocie instrumentami fi nansowymi, upad- łości konsumenckiej i o restrukturyzacji. Gdy mnożą się wątpliwości, przepisy prawa i organy nadzoru oraz powstają nowe ośrodki władzy nad systemem fi - nansowym, wówczas szczególnego znaczenia nabierają zasady proporcjonalności i spójności prawa oraz potrzeba skutecznej koordynacji. Wielkie znaczenia ma edukacja – uczestników rynków, konsumentów usług fi nansowych, ale również pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Kongres jest także okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań prowadzonych przez jednostki naukowe przed audytorium dużo szerszym niż tylko środowisko naukowe. Referaty wyłonione w towarzyszącym Kongresowi konkursie Call for Papers zostaną zaprezentowane w drugim dniu FinReg. Wśród partnerów honorowych spotkania znaleźli się między innymi Ministerstwo Sprawiedliwości, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Zwią- zek Firm Pożyczkowych. Więcej: www. fi nreg.allerhand.pl.

 

View Event →
Sep
29
10:00 AM10:00

Kongres eHandlu 29 września 2015, PGE Narodowy

III Kongres eHandlu

Już jutro 24 praktyków e-commerce i e-marketingu podzieli się swoją wiedzą i przedstawi najlepsze praktyki z zakresu e-handlu.

Organizowany przez Fundację Polak 2.0 Kongres eHandlu, który odbędzie się już 29 września, 2 tygodnie przed jesiennymi IX Targami eHandlu. To idealna okazja, aby spotkać się z liderami rynku e-commerce, zdobyć inspiracje i świeże pomysły na rok 2016 i zyskać wszechstronne informacje o panoramie najnowszych rozwiązań.

Szczegółowe informacje na  Kongres eHandlu

View Event →
Sep
29
9:00 AM09:00

Nowe oblicze bankowości – wykorzystanie technologii

Na konferencji poruszone będą tematy z zakresu zarządzania placówką, między innymi: rozliczenia między oddziałami, wsparcie procesów, zarządzanie aplikacjami, identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników w sieci, zarządzanie operacjami, a także nowe strategie usług – Data Center i Cloud Computing. Omówione będą także nowe metody zapobiegania przestępstwom takim jak skimming czy phishing, sposoby na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa bankowościmobilnej oraz kwestie dotyczące wsparcia procesów i bezpieczeństwa w bankowości bezpośredniej.

            Prelekcje wygłoszą między innymi: Robert Tymiński z Bonair SA, Jakub Płatek z Nordea IT Polska, Maciej Jeruzal z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Andrzej Leszczyński z PKO BP.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji, informacjami o prelegentach i archiwum poprzednich edycji.

View Event →
Sep
22
9:00 AM09:00

Ubezpieczenia – nowoczesne kanały komunikacji i ich efektywność w sprzedaży – technologia i prawo

Co nowego w branży ubezpieczeniowej ?
Mobilny agent ubezpieczeniowy – to przyszłość czy teraźniejszość ?
Z jakich alternatywnych kanałów sprzedaży korzystają polscy ubezpieczyciele ?

Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań uzyskacie Państwo podczas IV edycji konferencji


Wykłady na konferencji poprowadzą m.in.:

 • Filip Przydróżny - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych, Concordia Ubezpieczenia
 • Jakub Kubalski - Associate, IP&TMT Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka\
 • Tomasz Sulkowski - Sales Director, MoBehave
 • Anna Zbyszewska-Hryniewicz - Strategic Planning Director, AVIVA
 • Katarzyna Ksiażkiewicz - Prezes Zarządu, Call Center Online Sp z o.o.


Do udziału w konferencji zapraszamy:
Przedstawicieli instytucji finansowych i ubezpieczeniowych:
Członków Zarządu, Dyrektorów, Kierowników, Agentów, Brokerów Managerów, Analityków, Project Managerów
Udział jest bezpłatny dla ww. osób

BEZPŁATNA REJESTRACJA->>

Uwaga! Każdy z uczestników konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz dostęp do wszystkich prezentacji.

 

Kontakt:

Agnieszka Demianiuk

Koordynator Projektu

Mobile: +48 531 645 512

e-mail: agnieszka.demianiuk@pirbinstytut.pl

 

View Event →
Sep
16
9:00 AM09:00

Jak wykorzystać nowe technologie do zwiększania sprzedaży pożyczek gotówkowych i skutecznej windykacji

Najbliższe “Śniadania w chmurze Focus Telecom Polska” odbędzie się 16 września w Warszawie zostanie poświęcone pożyczkom gotówkowym oraz skutecznej windykacji. Warsztaty skierowane są do firm, które zajmują się udzielaniem pożyczek oraz firm, jak i przedstawicieli działów odpowiedzialnych za efektywne odzyskiwanie należności.

Podczas “śniadania w chmurze” przedstawione zostaną sposoby na przełamanie ograniczeń procesów windykacyjnych i unikanie pułapek utraty klientów w sprzedaży pożyczek gotówkowych. Uczestnicy poznają narzędzia, które pomagają osiągnąć cel, zwiększają wydajność i obniżają koszty pracy - na konkretnych przykładach firm z branży.


W programie min.:
1. Problemy sprzedaży pożyczek gotówkowych
2. Problemy windykacji
3. Narzędzia zwiększające sprzedaż pożyczek i skuteczność windykacji
4. Sprzedaż pożyczek - case study
CollectionLink – firma specjalizująca się w pożyczkach krótkoterminowych i ratalnych.
5. Windykacja - case study
Brudkowski&Wspólnicy – firma prawnicza specjalizująca się w odzyskiwaniu i zabezpieczaniu należności.
6. Informacje o platformie komunikacyjnej Focus Contact Center

Warsztaty poprowadzi Tomasz Paprocki - ekspert rynku call contact center w Polsce, związany z rynkiem telekomunikacyjnym i IT od 12 lat, wielokrotnie cytowany w mediach. Prelegent konferencji i kongresów branżowych oraz jeden z autorów FocusBloga, poświęconego szeroko pojętej tematyce IT i systemów komunikacyjnych. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.


ZAREJESTRUJ SIĘ >

View Event →
Jul
21
to Jul 22

Biznes i technologie 21-22 lipca w Warszawie

Dynamiczny rozwój rynku, powoduje, że współczesne przedsiębiorstwa muszą spełniać różnorodne, zmieniające się oczekiwania swoich klientów. Sprawna organizacja wewnątrz firmy, uporządkowane dokumenty i procesy, dobrze zorganizowana komunikacja i obsługa klienta, a także niezawodna infrastruktura - to klucz do osiągnięcia sukcesu.

Jest to wyjątkowe potkanie wszystkich branż mające na celu przedstawienie różnorodnych rozwiązań technologicznych, wspierających działalność firm.

Szeroki zakres tematyczny, pomoże wzbogacić wiedzę uczestników w zakresie zarówno infrastruktury oraz bezpieczeństwa IT jak również wsparcia strategii i zarządzania w przedsiębiorstwie.

 

W programie wydarzenia m.in:

·         „Myślenie projektowe - Design Thinking jako katalizator innowacji" - Rafał Kamiński - Kierownik Zespołu Projektowania Innowacji, Raiffeisen Polbank

·         „Architektura ekosystemów, jako katalizator współpracy pomiędzy różnymi sektorami gospodarki" - Piotr Piskorski - Szef strategii IT i architektury korporacyjnej, Nordea IT Poland

·         „Wykorzystanie mediów społecznościowych dla MŚP - programy wspierające pracę grupową” - Celina Sołek-Borowska - Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

·         "Wirtualizacja stanowisk pracy w ujęciu ekonomicznym" - mgr Piotr Topolski - Kierownik Zespołu Informatycznego, Uniwersytet Łódzki

·         Łukasz Jasiński - Doktorant wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Ubezpieczeń)

 

>> Szczegółowe informacje na temat wydarzenia

View Event →
Jul
2
9:30 AM09:30

Security - rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

2 lipca 2015 r. w Warszawie odbędzie się 6 edycja konferencji Security. Poprzez wymianę doświadczeń i wysłuchanie najnowszych case studies uczestnicy poznają najlepsze metody zarządzania bezpieczeństwem w różnych sektorach.

 

Szczegółowe informacje: www.successpoint.pl/security

Rejestracja: www.successpoint.pl/BI-w-finansach#zarejestruj-się

 

Konferencja otrzymała rekomendację: Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Patronat Honorowy objęli: Związek Firm Pożyczkowych, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

 

Podczas wydarzenia wystąpią:

·      Błażej Szymczak, Grupa Allegro - (Nie)wygodne bezpieczeństwo

·      Krzysztof Kroczyński, Orion Instruments Polska - Czego można, należy i warto wymagać od dostawcy systemu SIEM

·      mgr inż. Ryszard Grabiec, Polski Komitet Normalizacyjny - Problematyka bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności i mienia oraz zarządzania ciągłością działania w normalizacji międzynarodowej i europejskiej

·      dr inż. Dobrosław Mąka, KSBIOTIN - Czy Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przynosi odpowiedź na współczesne zagrożenia dla tajemnic zawodowych, informacji biznesowych i danych osobowych w podmiotach gospodarczych?

·      Ewa Bereszko i Magdalena Koniarska, Kancelaria Wierzbowski Eversheds - Polityka bezpieczeństwa i prawne aspekty bezpieczeństwa informacji Audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji

 

>> Agenda wydarzenia

View Event →
May
13
9:00 AM09:00

IT W UBEZPIECZENIACH, 13.05.2015 Warszawa

W ostatnim czasie daje się zauważyć coraz większe uzależnienie rozwoju biznesu ubezpieczeniowego od możliwości i dostępności różnorodnych rozwiązań informatycznych. Jest to związane nie tylko z wymogami rynku,globalnym zasięgiem i skalą działalności biznesu ubezpieczeniowego ale przede wszystkim z jego specyfiką. Już 13 maja w Warszawie podczas konferencji "IT w ubezpieczeniach" eksperci wymienią się swoimi doświadczeniami.  


Prelekcję poprowadzą m.in.:

- Piotr Staniszkis - Departament Rozwoju Sprzedaży, AXA Polska
"Etyczna sprzedaż w branży ubezpieczeń na życie"

- Andrzej Kasiński - niezależny konsultant, współpracuje z wieloma firmami z branży usług finansowych

"Monitorowanie efektywności wykorzystania czasu pracy w działaniach sprzedażowych jako podstawa projektów optymalizacyjnych w firmach ubezpieczeniowych"

- Jakub Kubalski - Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
„Cloud computing – szanse i zagrożenia dla branży – perspektywa prawnika”

- Ewa Bereszko - Prawnik w kancelarii Wierzbowski Eversheds
"O czym musi pamiętać zakład ubezpieczeń, przetwarzając dane osobowe ubezpieczonych"

View Event →
Apr
16
to Apr 17

IX BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI ELEKTRONICZNYCH

Dzięki nowym technologiom wiele codziennych czynności możemy wykonywać łatwiej i szybciej. Dotyczy to także bankowości i płatności elektronicznych. Dawniej, bezpieczeństwa naszych oszczędności chroniły mury i sejfy, dzisiaj są to kody PIN, hasła SMS czy autoryzacje telefoniczne. Jak bezpiecznie korzystać z tych udogodnień w domu i "na mieście", aby nie paść ofiarą oszustów i złodziei?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy wspólnie z ekspertami podczas IX edycji konferencji Bezpieczeństwo Transakcji Elektronicznych już 16 i 17 kwietnia w Warszawie.

>> Szczegółowe informacje na temat konferencji.

View Event →
Apr
11
12:00 AM00:00

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem to święto, które zwraca uwagę nie tylko na statystyki dotyczące liczby bezrobotnych, ale także na problemy, które wywołuje dłuższy okres pozostawania bez pracy. Bezrobocie to ważny problem społeczny. W Polsce bezrobotnych pozostaje ponad 2 miliony Polaków. Instytut Pracy i Polityki Socjalnej przewiduje, że liczba bezrobotnych absolwentów do 2015 r. może przekroczyć nawet 3 miliony. 

View Event →
Konferencja FINANSE W INTERNECIE
Mar
24
2:00 PM14:00

Konferencja FINANSE W INTERNECIE

Konferencja FINANSE W INTERNECIE czyli „jak złowić więcej w sieci”

24 Marca, 2015 Hotel Diament we Wrocławiu

Wydarzenie to okazja do wysłuchania ciekawych prelekcji prowadzonych przez specjalistów z branży Internetowej w zakresie obsługi produktów finansowych. Jest to idealna okazja do nabycia praktycznych umiejętności oraz informacji i poszerzenia swojej wiedzy w tym temacie. Patronat nad Konferencją objął Związek Firm Pożyczkowych.

Więcej informacji pod adresem http://finansewinternecie.pl/

View Event →
Mar
15
12:00 AM00:00

Światowy Dzień Konsumenta

Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta, ang. World Consumer Rights Day, WCRD – międzynarodowe święto obchodzone corocznie 15 marca. Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna Kennedy’ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta.

W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Do obchodów włącza się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacje pozarządowe. 

View Event →
Nov
19
to Nov 20

Konferencja November Credit & Collection Days

19 – 20 listopada 2014 r. Hotel Narvil Conference & SPA

Pierwsza edycja cyklicznej konferencji poświęconej aktualnym problemom rynku zarządzania należnościami w Polsce i za granicą oraz przeciwdziałaniom ryzykom kredytowym

November Credit & Collection Days 2014 to :

 • Branżowe Forum wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku zarządzania należnościami

 • Platforma umożliwiająca skonfrontowanie aktualnej wiedzy technicznej z doświadczeniem rozwiniętych rynków

 • Uznani specjaliści – wszystkie prezentacje prowadzone przez wybitnych specjalistów – praktyków, mających do czynienia z omawianymi zagadnieniami w codziennym życiu zawodowym

 • Spotkania dwustronne umożliwiające zacieśnienie kontaktów pomiędzy dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami


Program konferencji >>

Szczegółowe informacje na stronie wydarzenia www.nccd.pl

 

View Event →
Nov
17
12:00 AM00:00

Ogólnopolski Dzień bez Długów

17 LISTOPADA - Dzień bez Długów

Co roku 17 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień bez DługówTo wyjątkowa akcja społeczna i edukacyjna, która ma uświadomić Polakom, że warto jak najszybciej zacząć działać w sprawie swojego zadłużenia. Dzień bez Długów to dobra okazja dla osób zadłużonych, żeby skontaktować się z wierzycielem i rozwiązać problemy finansowe.

 

 

View Event →
Oct
31
12:00 AM00:00

Światowy dzień oszczędności

Święto obchodzone corocznie 31 października powstałe z inicjatywy przedstawicieli banków europejskich podczas Międzynarodowej Konferencji Kas Oszczędnościowych w Mediolanie w 1924 roku w celu zapewnienia stabilnego i długotrwałego rozwoju społeczeństw poprzez promowanie idei oszczędzania.

 Według uczestników kongresu, odpowiednia wiedza na temat pomnażania oszczędności miała w perspektywie zapewnić stabilny rozwój społeczeństw. W tym celu postanowiono, iż 31 października każdego roku będą organizować w swoich krajach działania edukacyjne kierowane do wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, statusu społecznego czy posiadanych środków

View Event →
Oct
30
9:00 AM09:00

Konferencja "Bezpieczeństwo danych i informacji w bankowości"

Konferencja "Bezpieczeństwo danych i informacji w bankowości"

Wszyscy dobrze wiemy, że niewłaściwe zabezpieczone dane personalne i informacje o naszych kontach znajdujące się w bankach mogą szybko zostać przejęte przez osoby trzecie.

Tak pozyskane informacje o nas samych mogą się znaleźć w wielkim niebezpieczeństwie.

W jaki sposób zapewnić klientom bezpieczne korzystanie z kart płatniczych i mobilnej bankowości?

 Jak uniknąć przestępstw w wirtualnym świecie?

Jak nie doprowadzić do skimmingu i phishingu?

Na te pytania odpowiedzą eksperci podczas 4 edycję konferencji z cyklu „Bezpieczeństwo danych i informacji w bankowości”, która odbędzie się 16.10.2014 r. w Warszawie.

 

View Event →
Sep
30
2:00 PM14:00

Debata PAP Biznes "Skuteczny nadzór nad pozabankowym sektorem pożyczkowym"

Debata PAP Biznes "Skuteczny nadzór nad pozabankowym sektorem pożyczkowym" 

We wtorek 30 września przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Związku Firm Pożyczkowych, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Związku Banków Polskich, Szkoły Głównej Handlowej oraz PwC będą debatować nad pozabankowym systemem pożyczkowym. Dyskusji poddana zostanie jego rola w systemie finansowym państwa, problemy i wyzwania czekające na system pozabankowy oraz ocena wpływu, proponowanych przez resort finansów, zmian regulacyjnych.

Więcej szczegółów na stronie organizatora >> 

 

View Event →
Sep
3
3:40 PM15:40

Komu potrzebny jest „supernadzór”? – czyli blaski i cienie nadzoru finansowego w Polsce

Ostatni kryzys pokazał, że polityka państwa wobec sektora finansowego, jakość regulacji i praktyki nadzorczej to elementy kluczowe dla stabilności gospodarczej. Nadzór nad instytucjami finansowymi powinien przyglądać się nie tylko sytuacji poszczególnych podmiotów, ale zwracać uwagę, na te zjawiska makroekonomiczne, które stanowią potencjalne zagrożenie dla całego systemu finansowego. Ważne jest jednak, żeby nie przeregulować – mniej ścisłych regulacji może oznaczać większą skuteczność ich 
egzekwowania. Na temat roli nadzoru finansowego będą dyskutować uczestnicy debaty – przedstawiciele świata polityki i sektora finansowego.

Moderator:
Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski 
i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Polska
Paneliści:
- Krzysztof Ostaszewski, Profesor, Illinois State University, USA
- Andrzej Reich, Dyrektor, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 
Polska
- Wiesław Rozłucki, Doradca Strategiczny, Rothschild, Polska
- Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych i KDPW_CCP, Polska
- Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A., Polska
- Peter Tils, Prezes Zarządu Central and Eastern Europe, 
Deutsche Bank AG, Niemcy
- Loukas Notopoulos, Członek Zarządu, Vivus Finance Sp. z o.o., 
Polska.

Związek Firm Pożyczkowych jest partnerem wydarzenia.

View Event →
Sep
2
to Sep 4

XXIV Forum Ekonomiczne

Już po raz 24 Forum Ekonomiczne w Krynicy da okazję do spotkania najważniejszych postaci świata polityki i biznesu z Europy Środkowo-Wschodniej. Pokryzysowy świat – czas nowych liderów to temat tegorocznego forum.

Socjalne, polityczne i gospodarcze konsekwencje światowego kryzysu postawiły pod znakiem zapytania skuteczność, ogólnie przyjętych teorii makroekonomicznych czy instytucji finansowych. Europa stoi przed koniecznością głębokiej rewizji podejścia do polityki społecznej, relacji ze wschodzącymi potęgami gospodarczymi, konkurencyjności i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Przed tymi problemami stoją w równej mierze liderzy świata polityki, biznesu, nauki i kultury. Tylko współprac między nimi, może stać się podstawą do wypracowania rozwiązań, od których zależy przyszłość Starego Kontynentu.

 

View Event →
Jun
23
to Jun 25

IV European Financial Congress Sopot 23-25.06.2014

IV Europejski Kongres Finansowy przebiegać będzie pod hasłem Bezpieczeństwo finansowe i energetyczne a integracja Unii Europejskiej. 

Szczególnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest jego praktycystyczny charakter. Poprzez Rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, Europejski Kongres Finansowy nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również przedstawia propozycje ich rozwiązania.

Program Kongresu współtworzy Rada Programowa, której przewodniczy Jan Krzysztof Bielecki. Z Radą Programową współpracują Komitety Sterujące poszczególnych debat.
 
Liczne debaty podczas IV Europejskiego Kongresu Finansowego prowadzone będą w następujących blokach tematycznych:

 • Bezpieczeństwo i rozwój systemu bankowego
 • Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego
 • Zrównoważone finansowanie infrastruktury
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw.
View Event →
Apr
16
9:30 AM09:30

Konferencja BI vs. Big Data GigaCon

logo_big data_250.jpg

Warszawa 16 kwietnia 2014 Hotel Courtyard by Marriott

Informacja to wartość, która ma dziś kluczową wagę w budowaniu przewagi na rynku. Jednakże ilość i różnorodność danych stają się wyzwaniem dla świata biznesu i IT. Zarówno duża ilość posiadanej informacji, jej coraz szybszy przyrost, jak i oczekiwania coraz sprawniejszego zarządzania tymi danymi wciąż rodzą nowe problemy techniczne i systemowe.

Podczas tej edycji skupimy się na praktycznych przykładach oraz najnowszych rozwiązaniach wspierających zarządzanie rozproszonymi danymi. Zastanowimy się nad problemem opłacalności, jak wystartować i zaplanować projekt Big Data.

Business Intelligence vs. Big Data – czy i jakie są rzeczywiste różnice.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

- Menedżerów Business Intelligence i analiz biznesowych

- Menedżerów baz danych

- Menedżerów ds. strategii

- Menedżerów rozwoju biznesu

- Ekspertów działów rozwoju

- Menedżerów odpowiedzialnych za rozwój narzędzi CRM

- Menedżerów działów biznesowych: marketingu, sprzedaży i obsługi klienta

Więcej szczegółów na stronie:

http://gigacon.org/bi-vs-bigdata

Zapraszamy do rejestracji:

http://gigacon.org/bi-vs-bigdata/rejestracja

View Event →
Apr
11
3:30 PM15:30

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem to święto, które zwraca uwagę nie tylko na statystyki dotyczące liczby bezrobotnych, ale także na problemy, które wywołuje dłuższy okres pozostawania bez pracy. Bezrobocie to ważny problem społeczny. W Polsce bezrobotnych pozostaje ponad 2 miliony Polaków. Instytut Pracy i Polityki Socjalnej przewiduje, że liczba bezrobotnych absolwentów do 2015 r. może przekroczyć nawet 3 miliony. 

View Event →
Apr
10
8:30 AM08:30

Samsung Enterprise Mobility Summit

Mobilny biznes – wykorzystajmy potencjał nowych technologii w biznesie.

Każda nowa technologia to szansa dla firm, które pierwsze zauważają jej potencjał biznesowy. Tak było w przypadku komputeryzacji i upowszechnienia Internetu. Teraz czas na technologie mobilne.

Popularność smartfonów i tabletów oraz ich możliwości porównywalne z tradycyjnymi laptopami powodują, że coraz częściej zastanawiamy się jak wykorzystać je w biznesie.

Możliwość noszenia w kieszeni komputera oznacza nieograniczone wręcz możliwości komunikacji oraz współpracy. Technologie mobilne rewolucjonizują sprzedaż i marketing, bankowość, logistykę i komunikację, transport i edukację – w każdej dziedzinie gospodarki widać początek poważnych zmian.

Mobilne technologie są dla sektora firm pożyczkowych naturalną drogą ewolucji w kanałach dostępu do usług. 

View Event →
Apr
2
11:30 AM11:30

Posiedzenie podkomisji sejmowej ds. projektu PiS

Kolejne posiedzenie podkomisji sejmowej finansów i gospodarki ws. rozpatrzenia opozycyjnego projektu regulacyjnego sektora pożyczek pozabankowych, zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Projekt zakłada limitowanie wszystkich kosztów pozaodsetkowych w modelu sumy bazy 5% i 0,75% za każdy tydzień trwania umowy oraz odpowiedzialność karną za przekroczenie limitów.

View Event →