Back to All Events

Ogólnopolski Dzień Bez Długów

Zrzut ekranu 2013-10-29 o 17.08.28.png

Już po raz piąty 17 listopada obchodzić będziemy Ogólnopolski Dzień bez Długów, który ma być okazją do oddawania nawet najmniejszych pożyczonych kwot, nie kupowania „na zeszyt” i nie zadłużania się ponad miarę. Dzień ten będzie również szansą na uświadomienie dłużnikom korzyści, jakie mogą osiągnąć dzięki dobrowolnej spłacie zobowiązań oraz argumentem w dyskusji na temat rozsądnego zaciągania zobowiązań. Związek Firm Pożyczkowych został oficjalnym partnerem tego wydarzenia.

 

 Społeczeństwo polskie znalazło się w nowym położeniu, wymuszonym sytuacją gospodarczą i zmianami na rynku kredytowym. Głośny stał się problem zaciągania zobowiązań przekraczających możliwości portfela czy pogorszenia się sytuacji finansowej w wyniku spowolnienia gospodarczego. Niesprzyjająca sytuacja rynkowa i zaostrzenie polityki kredytowej przez banki spowodowało stały wzrost długów Polaków i liczby osób, które utraciły płynność finansową.

Za tymi zjawiskami nie szło jednak wsparcie dla społeczeństwa w postaci wiedzy, która pozwoliłaby uniknąć pułapki niespłacanych długów i pokazała, jak odpowiedzialnie się zadłużać. Między innymi z tych powodów I Ogólnopolski Dzień bez Długów w 2009 roku spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem Polaków, w tym samych zadłużonych. Dlatego warto kontynuować dobre tradycje i konsekwentnie promować wiedzę finansową. W tym roku do inicjatywy dołączył Związek Firm Pożyczkowych, którego jednym ze sztandarowych celów jest dbanie o promocję odpowiedzialnego pożyczania, dzięki czemu marginalizuje się zjawisko złych długów.