Back to All Events

XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy


Już po raz 23 Forum Ekonomiczne w Krynicy da okazję do spotkania najważniejszych postaci świata polityki i biznesu z Europy Środkowo-Wschodniej. Motto tegorocznego Forum „Perspektywy nowego ładu”, nawiązuje do przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, które przyniósł światowy kryzys gospodarczy.

Europa stanęła w obliczu konieczności budowy nowego ładu międzynarodowego. Obecny kryzys gospodarczy nie jest pierwszym, który objął swoim zasięgiem kilka kontynentów i stał się zagrożeniem globalnej stabilności finansowej. Dziś nie wystarczają jednak  tradycyjne działania stabilizacyjne, cieszących się zaufaniem instytucji międzynarodowych. Jesteśmy świadkami fundamentalnych przemian w myśleniu o teorii ekonomicznej, gospodarce, społeczeństwie i funkcjonowaniu demokracji.  Globalnie rysują się dwa możliwe scenariusze przemian. Albo świat będzie się jednoczył coraz ściślejszymi więzami gospodarczymi i współpracą gospodarczą albo dojdzie do rywalizacji w postaci wojen walutowych czy walki o przepływy kapitałowe.  Nie mamy jeszcze pewności, który z tych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny, ale jasne staje się, że wiele niepodważalnych wcześniej zasad ładu globalnego już uległo przewartościowaniu. Nowa architektura gospodarcza i polityczna zaczęła się już kształtować, ale jej prawdziwe zręby będziemy mogli zobaczyć dopiero pod koniec dekady.

 

Earlier Event: July 24
Śniadanie prasowe ZFP