Back to All Events

IV European Financial Congress Sopot 23-25.06.2014


IV Europejski Kongres Finansowy przebiegać będzie pod hasłem Bezpieczeństwo finansowe i energetyczne a integracja Unii Europejskiej. 

Szczególnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest jego praktycystyczny charakter. Poprzez Rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, Europejski Kongres Finansowy nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również przedstawia propozycje ich rozwiązania.

Program Kongresu współtworzy Rada Programowa, której przewodniczy Jan Krzysztof Bielecki. Z Radą Programową współpracują Komitety Sterujące poszczególnych debat.
 
Liczne debaty podczas IV Europejskiego Kongresu Finansowego prowadzone będą w następujących blokach tematycznych:

  • Bezpieczeństwo i rozwój systemu bankowego
  • Wyzwania dla rozwoju rynku kapitałowego
  • Zrównoważone finansowanie infrastruktury
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw.
Earlier Event: April 16
Konferencja BI vs. Big Data GigaCon
Later Event: September 2
XXIV Forum Ekonomiczne