Back to All Events

XXIV Forum Ekonomiczne


Już po raz 24 Forum Ekonomiczne w Krynicy da okazję do spotkania najważniejszych postaci świata polityki i biznesu z Europy Środkowo-Wschodniej. Pokryzysowy świat – czas nowych liderów to temat tegorocznego forum.

Socjalne, polityczne i gospodarcze konsekwencje światowego kryzysu postawiły pod znakiem zapytania skuteczność, ogólnie przyjętych teorii makroekonomicznych czy instytucji finansowych. Europa stoi przed koniecznością głębokiej rewizji podejścia do polityki społecznej, relacji ze wschodzącymi potęgami gospodarczymi, konkurencyjności i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Przed tymi problemami stoją w równej mierze liderzy świata polityki, biznesu, nauki i kultury. Tylko współprac między nimi, może stać się podstawą do wypracowania rozwiązań, od których zależy przyszłość Starego Kontynentu.