Back to All Events

Komu potrzebny jest „supernadzór”? – czyli blaski i cienie nadzoru finansowego w Polsce

Ostatni kryzys pokazał, że polityka państwa wobec sektora finansowego, jakość regulacji i praktyki nadzorczej to elementy kluczowe dla stabilności gospodarczej. Nadzór nad instytucjami finansowymi powinien przyglądać się nie tylko sytuacji poszczególnych podmiotów, ale zwracać uwagę, na te zjawiska makroekonomiczne, które stanowią potencjalne zagrożenie dla całego systemu finansowego. Ważne jest jednak, żeby nie przeregulować – mniej ścisłych regulacji może oznaczać większą skuteczność ich 
egzekwowania. Na temat roli nadzoru finansowego będą dyskutować uczestnicy debaty – przedstawiciele świata polityki i sektora finansowego.

Moderator:
Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski 
i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Polska
Paneliści:
- Krzysztof Ostaszewski, Profesor, Illinois State University, USA
- Andrzej Reich, Dyrektor, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 
Polska
- Wiesław Rozłucki, Doradca Strategiczny, Rothschild, Polska
- Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych i KDPW_CCP, Polska
- Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A., Polska
- Peter Tils, Prezes Zarządu Central and Eastern Europe, 
Deutsche Bank AG, Niemcy
- Loukas Notopoulos, Członek Zarządu, Vivus Finance Sp. z o.o., 
Polska.

Związek Firm Pożyczkowych jest partnerem wydarzenia.