Back to All Events

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem to święto, które zwraca uwagę nie tylko na statystyki dotyczące liczby bezrobotnych, ale także na problemy, które wywołuje dłuższy okres pozostawania bez pracy. Bezrobocie to ważny problem społeczny. W Polsce bezrobotnych pozostaje ponad 2 miliony Polaków. Instytut Pracy i Polityki Socjalnej przewiduje, że liczba bezrobotnych absolwentów do 2015 r. może przekroczyć nawet 3 miliony.