Back to All Events

Security - rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

2 lipca 2015 r. w Warszawie odbędzie się 6 edycja konferencji Security. Poprzez wymianę doświadczeń i wysłuchanie najnowszych case studies uczestnicy poznają najlepsze metody zarządzania bezpieczeństwem w różnych sektorach.

 

Szczegółowe informacje: www.successpoint.pl/security

Rejestracja: www.successpoint.pl/BI-w-finansach#zarejestruj-się

 

Konferencja otrzymała rekomendację: Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Patronat Honorowy objęli: Związek Firm Pożyczkowych, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

 

Podczas wydarzenia wystąpią:

·      Błażej Szymczak, Grupa Allegro - (Nie)wygodne bezpieczeństwo

·      Krzysztof Kroczyński, Orion Instruments Polska - Czego można, należy i warto wymagać od dostawcy systemu SIEM

·      mgr inż. Ryszard Grabiec, Polski Komitet Normalizacyjny - Problematyka bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności i mienia oraz zarządzania ciągłością działania w normalizacji międzynarodowej i europejskiej

·      dr inż. Dobrosław Mąka, KSBIOTIN - Czy Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przynosi odpowiedź na współczesne zagrożenia dla tajemnic zawodowych, informacji biznesowych i danych osobowych w podmiotach gospodarczych?

·      Ewa Bereszko i Magdalena Koniarska, Kancelaria Wierzbowski Eversheds - Polityka bezpieczeństwa i prawne aspekty bezpieczeństwa informacji Audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji

 

>> Agenda wydarzenia