Przewodnik po RODO dla MŚP

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, która wejdzie w życie 25 maja br., Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało dla małych i średnich przedsiębiorców przewodnik. Zdaniem PZIP to najlepsze jak do tej pory opracowanie dotyczące RODO. Jego autorem jest dr Paweł Litwiński, ekspert w tej dziedzinie. Z publikacji przedsiębiorcy dowiedzą się m. in.: 

  • jakie obowiązki będą musieli realizować, 
  • co zmieni się w sposobie ochrony danych osobowych,
  • jak przygotowac firmę do stosowania nowych przepisów.

Zachęcamy do zapoznania się z całym opracowaniem, które dostepne jest na stronie internetowej Ministerstwa.


Obowiązkowa rejestracja instytucji pożyczkowych!

Przypominamy, że 22 stycznia upływa termin obowiązkowej rejestracji instytucji pożyczkowych, które rozpoczęły działalność przed 22 lipca 2017 roku, czyli przed dniem wejścia w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, nowelizującej ustawę o kredycie konsumenckim m.in. poprzez wprowadzenie obowiązkowego rejetru prowadzonego przez KNF. Instytucje, które powstały po 22 lipca 2017 roku zobowiązane są do uzyskania wpisu przed rozpoczęciem działalności.


PZIP sygnatariuszem Forum Samoregulacji Reklamy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych podczas Forum Samoregulacji podpisał list intencyjny, w którym przyjął podstawowe założenia wspólnych standardów reklamy i zobowiązał się do dalszych prac nad ich rozwojem, w tym do implementacji ich do branżowego kodeksu etycznego.

Forum Samoregulacji to spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki, którzy podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations. Dzięki nim konsumenci będą jeszcze lepiej chronieni przed niewłaściwymi treściami w reklamie i innych działaniach marketingowych. Organizatorem Forum jest Związek Stowarzyszeń Rady Reklamy.


Nowe przepisy o ochronie danych osobowych - duże zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które wchodzi w życie w 2018 roku w znaczący sposób zmieni mechanizmy służące ochronie wrażliwych danych konsumentów i klientów. Firmy staną przed koniecznością poważnych zmian organizacyjnych w tym zakresie gdyż RODO rozszerza zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane, ale też wyposaża osoby fizyczne i organy nadzorujące w skuteczne narzędzia reagowania w sytuacji naruszenia rozporządzenia. Kary administracyjne nałożone na skutek złamania przepisów rozporządzenia mogą wynieść do 20 mln euro lub - w przypadku przedsiębiorców - do 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.