PZIP sygnatariuszem Forum Samoregulacji Reklamy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych podczas Forum Samoregulacji podpisał list intencyjny, w którym przyjął podstawowe założenia wspólnych standardów reklamy i zobowiązał się do dalszych prac nad ich rozwojem, w tym do implementacji ich do branżowego kodeksu etycznego.

Forum Samoregulacji to spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki, którzy podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations. Dzięki nim konsumenci będą jeszcze lepiej chronieni przed niewłaściwymi treściami w reklamie i innych działaniach marketingowych. Organizatorem Forum jest Związek Stowarzyszeń Rady Reklamy.


Nowe przepisy o ochronie danych osobowych - duże zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które wchodzi w życie w 2018 roku w znaczący sposób zmieni mechanizmy służące ochronie wrażliwych danych konsumentów i klientów. Firmy staną przed koniecznością poważnych zmian organizacyjnych w tym zakresie gdyż RODO rozszerza zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane, ale też wyposaża osoby fizyczne i organy nadzorujące w skuteczne narzędzia reagowania w sytuacji naruszenia rozporządzenia. Kary administracyjne nałożone na skutek złamania przepisów rozporządzenia mogą wynieść do 20 mln euro lub - w przypadku przedsiębiorców - do 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

W związku z planowaną zmianą przepisów 19 września w Warszawie odbędzie się konferencja pt.: "Nowe przepisy o ochronie danych osobowych", podczas której projekt nowej ustawy zostanie omówiony w gronie wybitnych ekspertów wspólnie z przedstawicielami administracji publicznej - twórcami tej ustawy. Założeniem organizatorów konferencji jest pogłębiona dyskusja na temat praktycznych aspektów nadchodzących zmian. Uczestnicy konferencji dowiedzą się co dla przedsiębiorców oznacza zmiana przepisów o ochronie danych osobowych i jaki będzie wpływ tej zmiany na inne ustawy (ok. 600) regulujące różne obszary rynku. 


Obowiązkowa rejestracja instytucji pożyczkowych

W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która nowelizuje ustawę o kredycie konsumenckim m.in. poprzez dodanie art. 59aa-59ag, które dotyczą konieczności uzyskania wpisu instytucji pożyczkowej do rejestru prowadzonego przez KNF.

Obowiązek wpisu obejmuje wszystkie podmioty spełniające definicję instytucji pożyczkowej: kredytodawca inny bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe SKOK oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.


Obawiasz się niechcianej pożyczki - zastrzeż PESEL

W Polsce zbyt często spotykamy się z sytuacją wyłudzenia kredytu na skradzione dane osobowe. Dlatego CRIF we współpracy ze Polski Związkiem Instytucji Pożyczkowych uruchomił system Bezpieczny PESEL, który ma pomoc zabezpieczyć dane osobowe konsumentów przed kradzieżą tożsamości i w efekcie niechcianymi pożyczkami. Od teraz każdy pełnoletni Polak może za darmo zastrzec swoje dane osobowe. Po zastrzeżeniu danych wnioski pożyczkowe na takie dane, nawet potwierdzone przelewem z rachunku bankowego, wśród uczestników Systemu będą odrzucane.