Siedziba i adres korespondencyjny:
ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa
tel. do biura: +48 22 692 42 43
Bezpłatna infolinia konsumencka tel. 800 706 813

e-mail: kontakt@pzip.pl

Wypowiedzi dla mediów udzielają:
Jarosław Ryba, Prezes Zarządu PZIP, tel.: 790 530 055, jaroslaw.ryba@pzip.pl
Łukasz Piechowiak, Dyrektor Działu Analiz PZIP, tel.: 693 347 520, lukasz.piechowiak@pzip.pl

W sprawach związanych z Systemem Bezpieczny PESEL informacji udziela:
Mateusz Szymański, PR Manager PZIP, tel. 798 688 499, mateusz.szymanski@pzip.pl