» Stanowisko PZIP wobec zagrożeń dla rynku internetowego kredytu konsumenckiego, w kontekście konferencji prasowej Ministra Sprawiedliwości o projekcie tzw. „ustawy antylichwiarskiej”


Nieuzasadniony wyzysk finansowy prowadzący do deprawacji ekonomicznej najsłabszych konsumentów jest ze wszech miar godny potępienia i penalizowania na poziomie Kodeksu Karnego. Państwo nie powinno bezsilnie ignorować incydentów, które uzasadniają wprowadzenie zmian do Kodeksu karnego i innych ustaw. Stąd zrozumienie budzi chęć zdecydowanej reakcji Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zaostrzenia i doprecyzowania przepisów dotyczących karania przestępstwa ewidentnej lichwy. Mocne uderzenie w przedstawicieli półświatka przestępczego jest oczekiwane przez rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych, gdyż to właśnie przykłady nadużyć występujących w szarej i czarnej strefie niszczą reputację legalnych przedsiębiorstw finansowych.

Read More

» Polski Związek Instytucji Pożyczkowych partnerem instytucjonalnym Finance World Expo

» Polski Związek Instytucji Pożyczkowych partnerem instytucjonalnym Finance World Expo

Pierwsza edycja międzynarodowej konferencji Finance World Expo odbędzie się w Zugu, w Szwajcarii, w terminie 6-7 marca 2019r. Polski Związek Instytucji Pożyczkowych został partnerem instytucjonalnym wydarzenia. Finance World Expo to wydarzenie gromadzące zarówno liderów rynków finansowych, szefów wiodących firm i przedsiębiorstw, jak również specjalistów merytorycznych, najbardziej obiecujące projekty i start-upy, oraz rządowe i pozarządowe instytucje związane z branżą.

Read More

» KPMG i PZIP zapraszają na szkolenie z nowych przepisów o odpowiedzialności karno-skarbowej

 » KPMG i PZIP zapraszają na szkolenie z nowych przepisów o odpowiedzialności karno-skarbowej

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych wraz z KPMG serdecznie zapraszają Członków Związku na szkolenie z odpowiedzialności karno-skarbowej i odpowiedzialności członków zarządów na bazie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Spotkanie odbędzie się w środę 13 lutego 2019 r. Szkolenie dla Członków Związku jest bezpłatne, szczegóły rejestracji po kontakcie z biurem Związku.

Read More