Customer Contact Management Summit, 22-23 maja 2018, Warszawa

Podczas 9. edycji forum Customer Contact Management Summit praktycy – szefowie CC/CS/CX podzielą się sprawdzonymi i gotowymi do wdrożenia rozwiązaniami, znacząco podnoszącymi jakość obsługi dla jeszcze większej satysfakcji klienta.
Organizatorem forum jest  Blue Business Media. 

W programie forum między innymi:  

  • AKTUALNA TEMATYKA I WSPÓLNY CEL SPOTKANIA - ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta we wszystkich punktach styku i kanałach oraz zapewnienie CX dla jeszcze większej satysfakcji klienta i jak najczęstszego wywoływania efektu WOW;
  • CASE STUDIES – ZERO TEORII - dostarczamy inspiracje i gotowe rozwiązania sprawdzone w codziennej praktyce szefów Contact Center, Customer Sevice, Customer Experience;
  • ZRÓŻNICOWANE SESJE TEMATYCZNE - Wpisz klientocentryczność w DNA organizacji/Zbuduj spójny omichannel/Poznaj (moc) swojego pracownika/Zbuduj optymalne Contact Center/Wykorzystaj technologię we wsparciu obsługi klienta/Posłuchaj głosu klienta/Customer Experience w praktyce/Employee Experience – pozyskaj, zaangażuj i utrzymaj/Wyzwanie: z klientem komunikowanie.

Szczegóły na stronie wydarzenia.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych jest partnerem wydarzenia.
Dla członków PZIP organizator przewidział specjalną cenę. Aby skorzystać z oferty prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@pzip.pl. 

Padłeś ofiarą kradzieży tożsamości? Podpowiadamy co powinieneś zrobić krok po kroku

 Foto: pixabay

Foto: pixabay

Ofiary kradzieży tożsamości zwykle dowiadują się o zaciągniętych na ich dane kredytach po wielu miesiącach od zdarzenia. Konsumenci to nie jedyni poszkodowani. Ostatecznie koszty kradzieży ponosi zwykle instytucja pożyczkowa. Firmy to wiedzą, dlatego rozwijają systemy antyfraudowe, które mają ustrzec zarówno klientów, jak i pożyczkodawców przed tego rodzaju zdarzeniami. Co należy zrobić, by nie pomagać oszustom oraz jakie podjąć działania, gdy jednak padliśmy ofiarą kradzieży tożsamości?

W sytuacji, gdy osoba fizyczna dowiaduje się, że na jej dane została udzielona pożyczka, której nie otrzymała, rekomendujemy podjęcie następujących działań:

1) Skontaktowanie się z wierzycielem (i/lub kancelarią lub firmą windykacyjną, która prowadzi sprawę) i poinformowanie o zaistnieniu fraudu (wyłudzenia/oszustwa). Ważne jest, aby powiadomić obecnego właściciela roszczenia, ponieważ w między czasie mogło dojść do jego sprzedaży, np. do firmy windykacyjnej (wtedy firma pożyczkowa nie jest już stroną). Zgłoszeń warto dokonać drogą telefoniczną, aby zareagować maksymalnie szybko. Ponadto wysłać maila, a także pisemne zgłoszenie tradycyjną pocztą z potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie należy zachować.

2) Skontaktowanie się z prawnikiem, który udzieli profesjonalnej porady prawnej, adekwatnej do etapu postępowania oraz dopilnuje, aby sprzeciwy i odpowiednie wniosku dowodowe, były wnoszone terminowo i bez błędów formalnych. Po zakończeniu postępowania prawnik może doradzić dochodzenie odszkodowania w osobnym procesie, na cele pokrycia kosztów obrony przed niezasadnym roszczeniem.

3) Zgłoszenie zdarzenia na policję. Jeżeli doszło do wyłudzenia danych i zaciągnięcia na ich podstawie pożyczki, mamy do czynienia z przestępstwem, które jak każde, niezwłocznie należy zgłosić na policję. Policja nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia o możliwości popełniania przestępstwa. Jeżeli tak się stanie, ofiara powinna napisać zażalenie oraz skontaktować się z prawnikiem. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia trzeba zarchiwizować, a kopię przesłać do wierzyciela.

4) Zastrzeżenie dowodu osobistego w banku. W tym celu należy udać się do dowolnego banku i poprosić o zastrzeżenie dowodu osobistego w systemie “Dokumenty Zastrzeżone”.

5) Sprawdzenie, czy nie posiadamy rachunków bankowych założonych bez naszej wiedzy. W tym celu należy udac się do dowolnego banku i złożyć wniosek o dostęp do centralnej informacji o wszystkich rachunkach bankowych w innych bankach otwartych na nasze dane (więcej na ten temat: www.centralnainformacja.pl )

6) Jeśli zidentyfikujemy rachunki bankowe, o których istnieniu nie wiedzieliśmy lub takie, do których dostęp miały nieautoryzowane osoby trzecie, należy na podstawie historii rachunku sprawdzić czy nie wykorzystano ich do wyłudzenia kredytów. Jeżeli tak, ofiara powinna natychmiast skontaktować się z wierzycielami z informacją o fraudzie.

7) Należy udać się do urzędu miasta i złożyć wniosek o unieważnienie dowodu osobistego oraz wydanie nowego.

8) Należy rozważyć pobranie raportu BIK oraz założenie konta w usłudze BIK Alert, pobranie raportu z BIG Infomonitor oraz z KRD, a także skorzystanie z systemu chronpesel.pl (usługi mogą być dodatkowo płatne), co może dać dodatkowe informacje o próbach zaciągnięcia pożyczek na skradzione dane.

9) Należy rozważyć zastrzeżenie danych w systemie bezpiecznypesel.pl co ograniczy możliwość dalszych wyłudzeń w instytucjach pożyczkowych, korzystających z tego systemu (usługa bezpłatna. Dane i zastrzeżenie można wycofać w dowolnym momencie).

10) Po uzyskaniu informacji o wszystkich próbach wyłudzeń i udzielonych pożyczkach, należy skontaktować się z wierzycielami, zamknąć “lewe” konta bankowe oraz uzupełnić wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

11) Dodatkowo zalecamy zmianę haseł do wszystkich istotnych serwisów i poczty oraz przeprowadzenie skanów antywirusowych na wszystkich urządzeniach, z których korzystał poszkodowany.

Jeżeli dojdzie do rozprawy lub sprawa jest na etapie komornika, dążyć do wniesienia sprzeciwu od egzekucji oraz podnieść w sądzie zarzut o nienależnym świadczeniu w związku z niezawarciem umowy, wobec czego na pozywającym spoczywa obowiązek udowodnienia zawarcia umowy oraz tego, że jej strona jest beneficjentem pożyczki. Gdy nie ma na to jednoznacznych dowodów, to sąd powinien przychylić do wniosku ofiary.

 

CSR Financial Day 2018. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, 21 marca 2018, Poznań

CSR.jpg

Zbliża się trzecia edycja Konferencji CSR Financial Day, której organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pod kierownictwem dr hab. Krzysztofa Waliszewskiego, prof. nadzw. UEP. 

W programie tegorocznej Konferencji zaplanowano następujące zagadnienia: 

  • Przegląd praktyk w obszarze społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych
  • Patriotyzm gospodarczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych
  • Czy i jak wyeliminować misselling z instytucji finansowych

Konferencja odbędzie się 21 marca 2018 roku o godz. 10.00 w sali 111 Gmachu Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Niepodległości 10.
Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj.

Polski Związek Instytucji Finansowych jest patronem merytorycznym wydarzenia.
Patronat medialny nad konferencją sprawuje magazyn Promeritum.

Targi Zarządzania Wierzytelnościami - II edycja, 15 marca 2018 roku, Warszawa

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych objął patronatem „II Edycję Targów Zarządzania Wierzytelnościami – targów pracy i kariery w branży zarządzania wierzytelnościami”, które odbędą się 15 marca 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W trakcie tego wydarzenia będzie można zapoznać się z nowościami, jakie mają do zaoferowania na swoich stoiskach m.in. firmy zajmujące się usługami windykacyjnymi, usługami związanymi z pozyskiwaniem i wymianą informacji o dłużnikach, narzędziami IT oferowanymi dla wierzycieli usprawniającymi procesy związane z zarządzaniem wierzytelnościami, usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi, szkoleniowymi i doradczymi.

W trakcie konferencji targowej będą się odbywały prelekcje prowadzone przez wybitnych ekspertów oraz dyskusje z udziałem przedstawicieli nauki, parlamentu i rządu, poświęcone gospodarce kraju, ze szczególnym uwzględnieniem problemom płatniczym w polskiej gospodarce, a także sposobom, narzędziom i technologiom wykorzystywanym przy ich rozwiązywaniu.

Szczegóły wydarzenia, w tym warunki uczestnictwa w konferencji, dostępne są na stronie http://tzw.com.pl/.

Dla członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych organizatorzy przygotowali specjalną 20 % zniżkę na udział w konferencji. Aby skorzystać ze zniżki prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@pzip.pl