Targi Zarządzania Wierzytelnościami - II edycja, 15 marca 2018 roku, Warszawa

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych objął patronatem „II Edycję Targów Zarządzania Wierzytelnościami – targów pracy i kariery w branży zarządzania wierzytelnościami”, które odbędą się 15 marca 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W trakcie tego wydarzenia będzie można zapoznać się z nowościami, jakie mają do zaoferowania na swoich stoiskach m.in. firmy zajmujące się usługami windykacyjnymi, usługami związanymi z pozyskiwaniem i wymianą informacji o dłużnikach, narzędziami IT oferowanymi dla wierzycieli usprawniającymi procesy związane z zarządzaniem wierzytelnościami, usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi, szkoleniowymi i doradczymi.

W trakcie konferencji targowej będą się odbywały prelekcje prowadzone przez wybitnych ekspertów oraz dyskusje z udziałem przedstawicieli nauki, parlamentu i rządu, poświęcone gospodarce kraju, ze szczególnym uwzględnieniem problemom płatniczym w polskiej gospodarce, a także sposobom, narzędziom i technologiom wykorzystywanym przy ich rozwiązywaniu.

Szczegóły wydarzenia, w tym warunki uczestnictwa w konferencji, dostępne są na stronie http://tzw.com.pl/.

Dla członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych organizatorzy przygotowali specjalną 20 % zniżkę na udział w konferencji. Aby skorzystać ze zniżki prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@pzip.pl

Przewodnik po RODO dla MŚP

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, która wejdzie w życie 25 maja br., Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało dla małych i średnich przedsiębiorców przewodnik. Zdaniem PZIP to najlepsze jak do tej pory opracowanie dotyczące RODO. Jego autorem jest dr Paweł Litwiński, ekspert w tej dziedzinie. Z publikacji przedsiębiorcy dowiedzą się m. in.: 

  • jakie obowiązki będą musieli realizować, 
  • co zmieni się w sposobie ochrony danych osobowych,
  • jak przygotowac firmę do stosowania nowych przepisów.

Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem, które dostepne jest na stronie internetowej Ministerstwa.

LendingUP! - Praga, 15-16 marca 2018 roku

Screen Shot 2018-01-17 at 08.54.09.png

LendingUP! to pierwsze wydarzenie mające na celu zbudowanie silnej, elitarnej społeczności najlepszych managerów działających w branży pożyczkowej na rynkach Europy.

Już 15 marca 2018 roku w Pradze startuje międzynarodowa konferencja LendingUP! organizowana przez evolynx, na której spotkają się przedstawiciele innowacyjnych Fintechów, banków i pożyczkodawców pozabankowych. Swój udział w konferencji LendingUP! zapowiedziało aż 80 przedstawicieli z najbardziej innowacyjnych firm sektora finansowego.

Celem konferencji jest stworzenie branżowej platformy do współpracy – wymiany myśli, doświadczeń i idei. Partnerem instytucjonalnym LendingUP! został Polski Związek Instytucji Pożyczkowych.

  • W trakcie dwudniowej konferencji LendingUP! uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w 14 prezentacjach, 4 dyskusjach panelowych i 1 warsztacie podczas, których paneliści przedstawią aktualne trendy w branży pożyczkowej.
  • Program LendingUP! gwarantuje ponad 10 godzin na spotkania networkingowe, które będą doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy o doświadczenia kolegów i koleżanek z innych firm i krajów.
  • Nie zabraknie też miejsca na dyskusję na temat partenrstw biznesowych między fitnechami, firmami pożyczkowymi i bankami.

Organizatorzy ułożyli program w taki sposób, by uczestnik powrócił do domu bogatszy o wiedzę i doświadczenie, które przyczyni się do wzrostu rentowności jego biznesu!

Odwiedź www.theevolynx.com/lendingup by sprawdzić program konferencji i zarejestrować się. Dla członków PZIP przewidziane są bardzo atrakcyjne zniżki. Jesteś zaiteresowany? Napisz do nas: biuro@pzip.pl

LendingUP! w Pradze odbędzie się w dniach 15-16 marca w Grandior Hotel.

#Lending   #ConsumerLoans   #CreditScoring   #Digitalisation   #PSD2   #Artificialintelligence   #P2PLending   #MachineLearning   #MarketplaceLending   #SMElending   #OpenBanking   #Financialinclusion   #UXadvantage   #AlternativeFinance   #XS2A   #FinTech   #LendingUP

Obowiązkowa rejestracja instytucji pożyczkowych!

Przypominamy, że 22 stycznia upływa termin składania wniosków o obowiązkową rejestrację przez instytucje pożyczkowe, które prowadziły działalność w dniu 22 lipca 2017 roku, czyli w dniu wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa ta wprowadziła obowiązkowy rejestr instytucji pożyczkowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby uniknąć kar z powodu działania wbrew przepisom ustawy, instytucje pożyczkowe, które nie złożyły wniosków o rejestrację będą musiały zakończyć swoją działalność z dniem 22 stycznia 2018 r. Instytucje, które powstały po 22 lipca 2017 roku zobowiązane są do uzyskania wpisu przed rozpoczęciem działalności.

Obowiązek wpisu obejmuje wszystkie podmioty spełniające definicję instytucji pożyczkowej: kredytodawca inny bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe SKOK oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

Zgodnie z art. 89 ust. 1. ustawy o kredycie hipotecznym: Instytucje pożyczkowe prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie udzielania lub dawania przyrzeczenia udzielenia kredytu konsumenckiego mogą kontynuować tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, o którym mowa w art. 59aa ustawy zmienianej w art. 82, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Podmiot, który w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 22 stycznia 2018 roku, złoży wniosek o wpis do rejestru instytucji pożyczkowych może kontynuować działalność bez wpisu do rejestru do dnia rozpatrzenia jego wniosku. KNF ma 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosków "starych" instytucji pożyczkowych i 14 dni na rozpatrzenie wniosków instytucji rozpoczynających działalność. 

Rejestr Instytucji Pożyczkowych KNF dostępny jest tutaj.

Szczegółowe informacje nt. wymogów przy ubieganie się o wpis do rejestru znajdują się tutaj.