Polska The Times

Rząd chce pomóc klientom, a zaszkodzi 

 

polska_the_times_warszawa.jpg

Z Jarosławem Rybą, prezesem Związku Firm Pożyczkowych, rozmawia Agnieszka Skarbek-Malczewska.
Miesiąc temu Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje założeń do nowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania rynku finansowego. Ich głównym celem jest regulacja sektora firm pożyczkowych. W ostatnim okresie mamy do czynienia z prawdziwym wysypem projektów ustaw, które mają uporządkować tę branżę - swoje koncepcje ogłosili i politycy PiS, i PSL Jak Pan ocenia te projekty? Projekt PSL nie reguluje, tylko porządkuje stan prawny, ale wobec niektórych proponowanych zapisów są wobec niego uzasadnione wątpliwości w podkomisji finansów. Co warto docenić, mimo nacisków, w projekcie ludowców nie ma propozycji limitowania cen pożyczek. PiS proponuje za to twardą regulację sprowadzającą się do limitowania łącznych kosztów pożyczki i wysokich kar za przekraczanie limitów, Moim zdaniem to rozwiązanie nie poprawi w żaden sposób ochrony konsumentów. Najbardziej kompleksowy wydaje się projekt rządowy, który chronologicznie jest ostatni, więc czerpie pomysły z wcześniej zaproponowanych rozwiązań  oraz uwzględnia postulaty Związku Firm Pożyczkowych. Aczkolwiek i on budzi zastrzeżenia, ponieważ są w nim nietrafione pomysły, jak limitów kosztów pozaodsetkowych czy uprawnienie UOKiK do zamykania firmpożyczkowych decyzją administracyjną...