Debiut ZFP - informacja prasowa

Firmy pożyczkowe jednoczą siły. Chcą zmienić postrzeganie branży

Samoregulacja branży pożyczkowej, ochrona klientów, współpraca z BIK, udział w debacie publicznej - to tematy, którymi chce się zająć Związek Firm Pożyczkowych. Nowe standardy sektora pożyczek krótkoterminowych mają zmienić postrzeganie branży i wyraźnie odróżnić uczciwie działające firmy od parabanków.

Idea utworzenia instytucji reprezentującej firmy pożyczkowe była od dłuższego dyskutowana w branży. 24 lipca 2013 r. rozpoczął działalność Związek Firm Pożyczkowych. Jego celem jest aktywny udział w dyskusji nad kształtem i regulacjami rynku finansowego, szczególnie w części dotyczącej sektora pożyczek online. Stowarzyszenie chce również działać na rzecz wypracowania nowych standardów funkcjonowania branży. Z jednej strony ma chronić rzetelne firmy przed nieuprawnionym wrzucaniem ich do tej samej kategorii z instytucjami działającymi poza prawem, a z drugiej dbać o konsumentów - poprzez wskazywanie godnych zaufania pożyczkodawców, czy pomoc prawną w sytuacjach spornych.

Związek Firm Pożyczkowych liczy obecnie 6 członków, którzy reprezentują ponad połowę sektora krótkoterminowych pożyczek online. Toczą się rozmowy z kolejnymi firmami. Współpracę z ZFP podjęło już Biuro Informacji Kredytowej. Grupa BIK udzieli ZFP wsparcia merytorycznego, będzie też partnerem stowarzyszenia.

Prezesem Związku Firm Pożyczkowych został Jarosław Ryba, dotychczas redaktor prowadzący portalu Bankier.pl, związany z nim od 2007 r. Ryba jest współautorem książki "Finanse osobiste. Zachowania. Produkty. Strategie", autorem kilkuset artykułów o tematyce gospodarczo-finansowej, wielu badań oraz raportów o produktach finansowych i zachowaniu konsumentów.

- Stworzenie od podstaw związku branżowego to duże wyzwanie. Zwłaszcza, że wokół wiodących firm pożyczkowych narosło wiele stereotypów. Na przykład są one bezzasadnie nazywane "parabankami". ZFP jest otwarty na dialog i współpracę z całym sektorem finansowym, mediami i regulatorami, aby wspólnie promować i egzekwować najwyższe standardy - mówi Jarosław Ryba.