Dekalog Świadomego Pożyczania

Od piątku w księgarniach można spotkać „Dekalog Świadomego Pożyczania, czyli rola kredytu w życiu człowieka” Rafała Tomkowicza, który jest skondensowanym poradnikiem tłumaczący, jak rozsądnie i z rozmysłem zaciągać kredyty i w terminie je spłacać. Autor zwrócił uwagę na najważniejsze zagadnienia związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych opierając się na własnych doświadczenia zawodowych, jak również prywatnych. Dekalog napisany jest językiem przystępnym dla każdego odbiorcy, zbudowany na formule: wyjaśnienie podstaw danego zagadnienia - wytłumaczenie jego zasad - prezentacja jego zalet i ewentualnych zagrożeń zeń płynących. 

Polecamy lekturze!

Oficjalna strona poradnika: http://rafaltomkowicz.pl/