Spotkanie z Jarosławem Królem - Prezesem Fundacji MERCATUS ET CIVIS

P1010754.jpg

12 października 2017 roku odbyło się spotkanie Jarosława Króla – Prezesa Zarządu Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” z przedstawicielami przedsiębiorców zrzeszonych w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych.

P1010738.jpg

Podczas spotkania poruszono temat postrzegania branży pożyczkowej przez regulatorów na przestrzeni ostatnich lat, a także zmiany w regulacjach kredytu konsumenckiego i ich wpływ na działalność instytucji pożyczkowych.

Misją Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujcych w sferze gospodarczej i społecznej, mogących oczekiwać od władzy publicznej stanowienia przejrzystych i sprawiedliwych regulacji prawnych, powstałych w toku otwartego i sprawnego procesu legislacyjnego.

Więcej informacji o Fundacji na stronie www.mercatusetcivis.pl