CSR Financial Day - II edycja konferencji, 5 kwietnia 2017 r.

Zbliża się II edycja konferencji naukowej CSR Financial Day - Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, organizowanej przez SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego.

Celem konferencji jest przedstawienie od strony teoretycznej i praktycznej społecznej odpowiedzialności biznesu w instytucjach finansowych – bankach, pośrednictwie finansowym i doradztwie finansowym. Związek Firm Pożyczkowych jest merytorycznym patronem tego wydarzenia.

Konferencja będzie podzielona na 3 panele dyskusyjne:

  • Rola Komisji Etyki w podnoszeniu poziomu praktyk społecznie odpowiedzialnych w instytucjach finansowych,
  • Fin-tech a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych,
  • Raportowanie społeczne w instytucjach finansowych.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 9.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłaszanie się poprzez  wydarzenie utworzone na Facebook'u.

Serdecznie zapraszamy!