» Padłeś ofiarą kradzieży tożsamości? Podpowiadamy co powinieneś zrobić krok po kroku

Ofiary kradzieży tożsamości zwykle dowiadują się o zaciągniętych na ich dane kredytach po wielu miesiącach od zdarzenia. Konsumenci to nie jedyni poszkodowani. Ostatecznie koszty kradzieży ponosi zwykle instytucja pożyczkowa. Firmy to wiedzą, dlatego rozwijają systemy antyfraudowe, które mają ustrzec zarówno klientów, jak i pożyczkodawców przed tego rodzaju zdarzeniami. Co należy zrobić, by nie pomagać oszustom oraz jakie podjąć działania, gdy jednak padliśmy ofiarą kradzieży tożsamości?

W sytuacji, gdy osoba fizyczna dowiaduje się, że na jej dane została udzielona pożyczka, której nie otrzymała, rekomendujemy podjęcie następujących działań:

1) Skontaktowanie się z wierzycielem (i/lub kancelarią lub firmą windykacyjną, która prowadzi sprawę) i poinformowanie o zaistnieniu fraudu (wyłudzenia/oszustwa). Ważne jest, aby powiadomić obecnego właściciela roszczenia, ponieważ w między czasie mogło dojść do jego sprzedaży, np. do firmy windykacyjnej (wtedy firma pożyczkowa nie jest już stroną). Zgłoszeń warto dokonać drogą telefoniczną, aby zareagować maksymalnie szybko. Ponadto wysłać maila, a także pisemne zgłoszenie tradycyjną pocztą z potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie należy zachować.

2) Skontaktowanie się z prawnikiem, który udzieli profesjonalnej porady prawnej, adekwatnej do etapu postępowania oraz dopilnuje, aby sprzeciwy i odpowiednie wniosku dowodowe, były wnoszone terminowo i bez błędów formalnych. Po zakończeniu postępowania prawnik może doradzić dochodzenie odszkodowania w osobnym procesie, na cele pokrycia kosztów obrony przed niezasadnym roszczeniem.

3) Zgłoszenie zdarzenia na policję. Jeżeli doszło do wyłudzenia danych i zaciągnięcia na ich podstawie pożyczki, mamy do czynienia z przestępstwem, które jak każde, niezwłocznie należy zgłosić na policję. Policja nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia o możliwości popełniania przestępstwa. Jeżeli tak się stanie, ofiara powinna napisać zażalenie oraz skontaktować się z prawnikiem. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia trzeba zarchiwizować, a kopię przesłać do wierzyciela.

4) Zastrzeżenie dowodu osobistego w banku. W tym celu należy udać się do dowolnego banku i poprosić o zastrzeżenie dowodu osobistego w systemie “Dokumenty Zastrzeżone”.

5) Sprawdzenie, czy nie posiadamy rachunków bankowych założonych bez naszej wiedzy. W tym celu należy udac się do dowolnego banku i złożyć wniosek o dostęp do centralnej informacji o wszystkich rachunkach bankowych w innych bankach otwartych na nasze dane (więcej na ten temat: www.centralnainformacja.pl )

6) Jeśli zidentyfikujemy rachunki bankowe, o których istnieniu nie wiedzieliśmy lub takie, do których dostęp miały nieautoryzowane osoby trzecie, należy na podstawie historii rachunku sprawdzić czy nie wykorzystano ich do wyłudzenia kredytów. Jeżeli tak, ofiara powinna natychmiast skontaktować się z wierzycielami z informacją o fraudzie.

7) Należy udać się do urzędu miasta i złożyć wniosek o unieważnienie dowodu osobistego oraz wydanie nowego.

8) Należy rozważyć pobranie raportu BIK oraz założenie konta w usłudze BIK Alert, pobranie raportu z BIG Infomonitor oraz z KRD, a także skorzystanie z systemu chronpesel.pl (usługi mogą być dodatkowo płatne), co może dać dodatkowe informacje o próbach zaciągnięcia pożyczek na skradzione dane.

9) Należy rozważyć zastrzeżenie danych w systemie bezpiecznypesel.pl co ograniczy możliwość dalszych wyłudzeń w instytucjach pożyczkowych, korzystających z tego systemu (usługa bezpłatna. Dane i zastrzeżenie można wycofać w dowolnym momencie).

10) Po uzyskaniu informacji o wszystkich próbach wyłudzeń i udzielonych pożyczkach, należy skontaktować się z wierzycielami, zamknąć “lewe” konta bankowe oraz uzupełnić wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

11) Dodatkowo zalecamy zmianę haseł do wszystkich istotnych serwisów i poczty oraz przeprowadzenie skanów antywirusowych na wszystkich urządzeniach, z których korzystał poszkodowany.

Jeżeli dojdzie do rozprawy lub sprawa jest na etapie komornika, dążyć do wniesienia sprzeciwu od egzekucji oraz podnieść w sądzie zarzut o nienależnym świadczeniu w związku z niezawarciem umowy, wobec czego na pozywającym spoczywa obowiązek udowodnienia zawarcia umowy oraz tego, że jej strona jest beneficjentem pożyczki. Gdy nie ma na to jednoznacznych dowodów, to sąd powinien przychylić do wniosku ofiary.