ZFP chce uproszczonego prawa upadłościowego dla konsumentów

ZFP chce uproszczonego prawa upadłościowego dla konsumentów.

Związek Firm Pożyczkowych pozytywnie ocenia zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w konsumenckim prawie upadłościowym. W opinii organizacji konsumenckie prawo restrukturyzacyjne obowiązujące do tej pory jest wadliwe i wymaga zmian, aby w uzasadnionych przypadkach ułatwić potrzebującym dostęp do instytucji upadłości.

ZFP proponuje jednak ograniczenie katalogu przesłanek upadłości tak, aby wykluczyć z niego osoby, które samodzielnie doprowadziły do umyślnego, względnie wywołanego rażącym niedbalstwem bankructwa.

Związek rekomenduje również, aby przepisy przewidywały możliwość zmiany, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek wierzycieli, wydanego postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Chodzi o przypadki, w których sytuacja finansowa upadłego, w trakcie postępowania lub niedługo po jego zakończeniu, ulegnie znaczącej poprawie. Propozycja zastrzega jednak, że uprawnienia wierzycieli powinny być ograniczone w czasie.

Nowelizację prawa o upadłości konsumenckiej ZFP postulował wielokrotnie. Jest ona jednym z 14 prokonsumenckich rozwiązań, jakie Związek zaproponował Ministerstwu Finansów podczas prac nad projektem regulacji branży pożyczek pozabankowych.

Z ponad 2160 wniosków o upadłość, sądy uwzględniły dotychczas niewiele ponad 60, bo zgodnie z obowiązującą dziś ustawą, upadłość jest możliwa tylko w wyjątkowych okolicznościach. Związek uczestniczył w pracach sejmowych w roli strony społecznej. Rządowa nowelizacja ustawy Prawo restrukturyzacyjne jest obecnie procedowana w Sejmie.

Pełna treść stanowiska ZFP.