Rejestr Firm Pożyczkowych

 

Rejestr Firm Pożyczkowych rusza w styczniu

Trwają prace nad Rejestrem Firm Pożyczkowych. Jego uruchomienie planowane jest na styczeń 2015 r. Poza katalogiem informacji o firmach udzielających pożyczek, RFP bezpłatnie zaoferuje Program Ochrony Konsumenta i system Bezpieczny Dowód. Operatorem rejestru będzie Związek Firm Pożyczkowych.

Od wielu lat postuluje się utworzenie publicznego rejestru firm pożyczkowych. Było to jednym z postulatów do nowej ustawy regulującej działalność firm pożyczkowych. Niestety w najnowszym projekcie zapis o jego powołaniu został wykreślony, ponieważ nie osiągnięto zgody pomiędzy UOKiK, KNF i Ministerstwem Gospodarki co do umiejscowienia rejestru.

Dlatego o stworzeniu powszechnego rejestru zdecydował Związek Firm Pożyczkowych. Rejestr branżowy będzie dla konsumentów pełnił funkcję informacyjną i wspierającą decyzje. Gdyby był prowadzony przez nadzór finansowy lub Ministerstwo Gospodarki mógłby mieć charakter również licencyjny. Dlatego ZFP mimo prac nad własnym rejestrem, nadal popiera jego utworzenie w resorcie gospodarki oraz postuluje obowiązek raportowania danych finansowych do KNF.

Projekt jest elementem samoregulacji branży i zmierza do wskazania klientom najlepszych firm godnych zaufania oraz napiętnowania patologii. W ramach spółki prowadzącej Rejestr działać będzie konsumencki system Bezpieczny Dowód, wzorowany na liście Robinsona oraz program wsparcia i mediacji dla klientów w sporach dotyczących kredytu konsumenckiego.