Odpowiedź ZFP na raport "chwilóFKi" Federacji Konsumentów

17 marca 2015 r. Federacja Konsumentów opublikowała raport pt. "chwilóFKi", w którym zaprezentowano wyniki analizy postanowień wzorców umownych występujących w umowach pożyczek krótkoterminowych. Związek Firm Pożyczkowych z uwagą zapoznał się z treścią raportu. Doceniając starania Federacji Konsumentów zmierzające do poprawy świadomości i wzrostu poziomu bezpieczeństwa klientów usług finansowych - w dniu 26 marca 2015r. Prezes Zarządu ZFP Jarosław Ryba przekazał Federacji Konsumentów swoje stanowisko, w którym zawarte zostały najważniejsze uwagi, odnoszące się do raportu.


 W nawiązaniu do opublikowanego raportu porównawczego, pt. „Chwilówki. Raport z badania wzorców umownych pożyczek krótkoterminowych”, chciałbym wyrazić swoje uznanie z zainteresowania Federacji Konsumentów branżą pożyczek online. Doceniam fakt, że są Państwo kolejną organizacją monitorującą rynek, co koresponduje z działalnością innych prokonsumenckich instytucji, takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także samego Związku Firm Pożyczkowych, którego misją jest dbanie o standardy biznesowe i etyczne branży pożyczkowej.


Chciałbym jasno zadeklarować pełne wsparcie dla Państwa działalności oraz kontynuacji prowadzonych badań, których mam nadzieję Federacja nie zaniecha. Przy dalszych pracach nad kolejnym raportem oferuję Państwu dostęp do danych liczbowych, których niestety w tegorocznym raporcie wyraźnie zabrakło. Związek Firm Pożyczkowych jest obecnie w posiadaniu weryfikowalnych badań przygotowanych przez zewnętrzne ośrodki badawcze, a także na bieżąco zleca kolejne, w związku ze swoją statutową działalności dotyczącą monitoringu branży.


Jestem pewien, że zgadzamy się co do założenia, że jawność materiałów oraz danych jest kluczowa do przeprowadzenia rzetelnych i starannych analiz. W związku z powyższym z jednej strony cieszę się, że dokonali Państwo analizy porównawczej ofert, która była możliwa, dlatego że wzory umów są dostępne na stronach internetowych pożyczkodawców. Z drugiej jednak raport, pomimo nazwy sugerującej analizę całej branży, pomija jego większą część, czyli rynek pożyczek udzielanych z ręki do ręki. Rozumiem, że wzorce umów występujących w modelu obsługi domowej są trudno dostępne, niemniej jednak dla dobra Konsumentów chciałbym zachęcić Federację do ich zdobycia i przeanalizowania.


W tym kontekście kluczowe są wynikające z Raportu wnioski dotyczące niebezpieczeństwa popadania w większe zadłużenie tej części pożyczkobiorców, których jak sami Państwo określacie, poziom wiedzy na temat produktów finansowych jest niesatysfakcjonujący. Chciałbym podkreślić, że zgodnie z badaniami rynku, o których wspominałem, zadłużeni konsumenci lub wręcz będący w pętli kredytowej mogą dostać pożyczkę tylko w modelu obsługi domowej. Dzieje się tak m.in. dlatego, że wiele z firm działających w tym sektorze nie weryfikuje w żaden sposób obciążeń kredytowych klientów. W związku z powyższym, w trosce o grupy najbardziej narażone na manipulacyjne metody sprzedaży bezpośredniej, w szczególności seniorów, osoby o niskiej wiedzy ekonomicznej oraz te opiekujące się dziećmi w domach, czuję się w obowiązku zapytać Federację o to, czy i kiedy możemy spodziewać się raportu dotyczącego rynku tzw. pożyczek domowych?


Podsumowując wspólne dla Federacji Konsumentów i Związku Firm Pożyczkowych dążenie do budowania świadomości Konsumentów w odpowiedzialnym korzystaniu z usług finansowych oraz egzekwowania od branży dobrych praktyk, chciałbym jeszcze raz podkreślić swoją gotowość do współpracy z Państwem. Już teraz Związek prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne, takie jak cykliczne akcje przy współpracy z mediami oraz pierwsza w Polsce bezpłatna infolinia w sprawach pożyczkowych i kredytowych. Tym samym, walcząc z nietransparentnymi pożyczkodawcami z tzw. „słupów ogłoszeniowych”, którzy psują rynek oraz wizerunek uczciwych firm, serdecznie zachęcam do zawiązania głębszej współpracy ze Związkiem oraz uprzejmie proszę o informacje, czy jesteście Państwo zainteresowani danymi na temat całego rynku w tym firm udzielających pożyczek w sprzedaży bezpośredniej.                                                                                                                                                                             
                                                                                                          Jarosław Ryba Prezes Zarządu ZFP 
                                                                                                                                          

W dniu 26 marca 2015 r. list został doręczony Federacji Konsumentów.