Konferencja Naukowa "Informacja na rynku usług finansowych. Prawo - praktyka - problemy - potrzeby - perspektywy", 25-26 maja 2017 roku, Wrocław

W dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Konferencję Naukową pn.: „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

Organizatorami Konferencji są: Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Nauk Rynku Finansowego „REK-FIN”, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Fundacja „MERCATUS ET CIVIS”. Konferencja została objęta patronatem UOKiK, Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Związek Firm Pożyczkowych jest partnerem wydarzenia, a Promeritum patronem medialnym. 

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:

  • Rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura,
  • Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego  funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta,
  • Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku,
  • Prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych,
  • Publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych,
  • Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.

Szczegóły organizacyjne oraz program Konferencji dostępne tutaj.

Zapraszamy do udziału!