PZIP zaprasza na konferencję: "Nowe przepisy o ochronie danych osobowych - istotne wyzwania dla polskich przedsiębiorców w 2018 roku" 

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. Nowe przepisy o ochronie danych osobowych - istotne wyzwanie dla polskich przedsiębiorców w 2018 roku, która odbędzie się 19 września br. w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Opublikowany 14 września projekt nowej ustawy>> pod względem liczby zmienianych ustaw sektorowych jest jednym z największych w Polsce w ciągu ostatnich lat (dokonuje on zmian w 133 ustawach). Polska stała się pierwszym państwem w UE, która zmienia w tym zakresie niemal cały krajowy system prawny. 

Zmiany będą dotyczyły wszystkich firm, podmiotów i instytucji będących w posiadaniu i przetwarzających dane osobowe. Zdaniem ekspertów to jeden z największych projektów legislacyjnych od lat - jeśli chodzi o skalę oraz koszty po stronie przedsiębiorstw.

Podczas konferencji projekt nowej ustawy>> zostanie omówiony w gronie wybitnych ekspertów wspólnie z przedstawicielami administracji publicznej - twórcami tej ustawy. Założeniem organizatorów konferencji jest pogłębiona dyskusja na temat praktycznych aspektów nadchodzących zmian.

Udział w konferencji potwierdzili: 

  • dr Maciej Kawecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji
  • Piotr Drobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
  • dr Arwid Mednis, radca prawny
  • dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN
  • dr Bartosz Opaliński, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji oraz warunki uczestnictwa znajdunją się na stronie organizatora. 

Zachęcamy do udziału!

Specjalna zniżka dla członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych
Dla członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych organizator przygotował specjalną cenę za udział w konferencji w wysokości 800 zł brutto (cena regularna 1200 zł). 
Zainteresowane firmy członkowskie prosimy o przesyłanie mailowych zgłoszeń na adres: biuro@pzip.pl