» Magazyn Promeritum objął patronatem medialnym Kongres Bankowości Detalicznej

baner stateczny KBD 600x1500 2018.png

Tegoroczny Kongres rozpocznie II Debata Gigantów Bankowości Detalicznej, do której zaproszeni zostali Prezesi siedmiu największych banków detalicznych w Polsce. Tematem przewodnim debaty będzie pytanie: „Bankowość detaliczna – jak przygotować się na zmianę koniunktury?” Podczas dyskusji poruszone zostaną takie aspekty jak uwarunkowania makroekonomiczne, presja na rentowność, ryzyko i stabilność sektora oraz konsolidacja sektora. Program Kongresu dostępny jest na stronie www.kbd.projektekf.pl

Kongres Bankowości Detalicznej w ciągu dziesięciu minionych edycji stał się najważniejszą platformą merytorycznej dyskusji o perspektywach rozwoju bankowości detalicznej w Polsce. Kongres jest swoistym branżowym think tankiem obejmującym debaty, rekomendacje i publikacje. Eksperci związani z Kongresem uczestniczą także w międzynarodowych konsultacjach dotyczących bankowości detalicznej i przedstawiają stanowiska specjalistów z polskiego sektora bankowego.

Dorobkiem Kongresu są m.in. rekomendacje dotyczące: - możliwości wyłączenia spod ustawowego systemu gwarantowania wysoko oprocentowanych depozytów (2011); - wykorzystania listów zastawnych jako bezpiecznego narzędzia zmniejszenia ryzyka wiążącego się z niedopasowaniem aktywów i pasywów sektora bankowego w Polsce (2013); - skutecznego budowania długookresowych oszczędności krajowych (2016); - wypracowania standardu i wdrożenia kredytowania opartego o stałe stopy procentowe (2016); - międzysektorowej wymiany informacji o nadużyciach (2017).

Kongres w tym roku przenosi się do siedziby Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerem Generalnym Kongresu jest PKO Bank Polski. Zapraszamy do rejestracji.

21-22 listopada 2018 odbędzie się XI edycja KONGRESU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ.