» Kontomatik to pierwszy polski fintech z licencją AIS

W dniu 17 grudnia br. Bank Litwy nadał spółce Kontomatik UAB status AISP, który zgodnie z dyrektywą PSD2 umożliwia świadczenie usług płatniczych dla klientów na terenie Unii Europejskiej. Kontomatik UAB to spółka zależna wiodącego w Europie, polskiego fintechu Kontomatik Sp. z o.o., Członka Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Kontomatik - logo.png

Kontomatik to pierwsza firma z polskim rodowodem, która będzie działać jako regulowany dostawca usług dostępu do informacji o rachunku (Account Information Service) i tym samym potwierdza swoją gotowość do obsługi klientów na terenie Unii Europejskiej po wdrożeniu dyrektywy PSD2. Licencja uzyskana na Litwie umożliwi paszportowanie jej na inne rynki Unii Europejskiej.

Zgodnie z założeniami Open Banking PSD2, AISP (Account Information Service Provider) może uzyskiwać dostęp do rachunków płatniczych i danych transakcyjnych klientów banków. Na tej podstawie będzie mógł dostarczać innym instytucjom finansowym usługi oparte na analizie i przetwarzaniu tych danych. Dostęp do danych bankowych poprzez API będzie możliwy po uprzedniej wyraźnej zgodzie konsumenta. Dane mogą być następnie skategoryzowane i pogrupowane, zaś dodatkowa analiza danych z wykorzystaniem technologii Machine Learning umożliwia instytucjom finansowym łatwiejsze zbudowanie profilu zachowania finansowego konsumenta. Ten profil jest następnie wykorzystywany jako jeden z elementów scoringu kredytowego. Takie przedstawienie danych pozyskanych poprzez API, ułatwia automatyzację procesu decyzji kredytowej.

Kontomatik to spółka, operująca na 12 rynkach, umożliwia dostęp do informacji o rachunkach w ponad 130 banków na całym świecie. Dzięki technologii Kontomatik, od początku uruchomienia tej usługi klienci dokonali już ponad 8 milionów pomyślnych importów danych.

Piotr Warsicki, CEO Kontomatik:

„Uzyskanie licencji AISP na świadczenie usług dostępu do informacji o rachunku to nasz pierwszy krok do pełnego wykorzystania możliwości jakie daje dyrektywa PSD2. Po blisko 10 latach oferowania usług informacji o rachunkach i weryfikacji tożsamości klientów musieliśmy dostosować model naszego działania do wymogów dyrektywy. Uzyskanie wpisu do rejestru dostawców usług typu AISP wymagało od nas sporej inwestycji i wielu przygotowań. Wymogi aplikacyjne są bardzo zbliżone do tych koniecznych do spełnienia przy pełnej licencji instytucji płatniczej. Dostosowanie procesów wewnętrznych, zmiana modelu działania, spełnienie wymogów kapitałowych oraz konieczność zapewnienia gwarancji bankowej zajęło nam sporo czasu, jednak warto było zrealizować ten projekt. W przyszłości planujemy rozszerzenie naszej licencji o kolejne obszary usług płatniczych.”

Jarosław Ryba, Prezes Zarządu PZIP:

“W zestawieniu najważniejszych wydarzeń 2018 r. branży pożyczkowej ten news będzie naprawdę wysoko. Wielkie gratulacje dla całego zespołu Kontomatik. Cieszymy się, że spółka która jest Członkiem Wspierającym Związku oraz dostarcza kluczowe rozwiązania technologiczne do wielu elektronicznych instytucji pożyczkowych zrzeszonych w PZIP, uzyskała licencję, która pozwala działać jako regulowany dostawca usług dostępu do informacji o rachunku bankowym klienta. Dla instytucji pożyczkowych działających w fintech to rozwiązanie wykorzystywane do weryfikacji danych klienta oraz poprawnego wyliczania zdolności kredytowej. Uwiarygodnienie procesu poprzez możliwość skorzystania z usług licencjonowanego podmiotu to kolejny krok na drodze budowania zaufania i bezpieczeństwa usług w sektorze pożyczkowym.”