» Konferencja: Zaawansowana analityka dla sektora MiŚ przedsiębiorstw

PZIP, jako patron wydarzenia, zaprasza na The 6th workshop advanced analytics and data science - konferencję: zaawansowana analityka dla sektora MiŚ przedsiębiorstw, która odbędzie się 18 września 2018 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 128, budynek C. Organizatorzy: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie. Partnerzy: SAS, AMA Institute.

Głównym celem konferencji jest zachęcenie do dyskusji na temat wizji i strategii rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych jako fundamentu do rozwoju biznesu w oparciu o dane. Podczas konferencji prelegenci przedstawią potencjał rozwiązań analitycznych w budowaniu nowoczesnego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Edukacja i komodytyzacja* analityki oraz zmiana filozofii działania sektora MIŚP może wnieść istotny wkład zarówno w rozwój ekonomiczny, jak i intelektualny. Pozwoli to na zwiększenie znaczenia przywódczej roli ważnych i opiniotwórczych instytucji, które biorą udział w kształtowaniu sektora oraz rozwoju narzędzi i rozwiązań analitycznych. Konferencja jest pierwszym etapem budowy całego ekosystemu, gdzie nacisk kładziony będzie na edukację i współpracę w celu osiągniecia win-win po stronie nauki i biznesu.

*1 Komodytyzacja (od ang. Commoditization) - rozpowszechnienie rozwiązań analitycznych na skalę masową.

Serdecznie zachęcamy Państwa do uczestnictwa. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji na stronie wydarzenia.