» Branża pożyczkowa i Nethone łączą siły przeciw fraudom

Zagrożenia występujące w sieci dotykają również rynków finansowych. Próby wyłudzeń np. na podstawie skradzionej tożsamości, choć dzieją się bardzo rzadko, są faktem, którego branża nie lekceważy. Przestępstwa tego rodzaju można ograniczać poprzez korzystanie z zaawansowanych narzędzi analitycznych. W istocie sprowadza się to do ciągłego podnoszenia standardów bezpieczeństwa i aktywnej współpracy z dostawcami najlepszych rozwiązań antyfraudowych. Dlatego Polski Związek Instytucji Pożyczkowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków Związku, jak również konsumentów, rozszerza grono swoich partnerów o firmy specjalizujące się w ochronie danych wrażliwych z dziedziny anti-fraud services.

nethone_x_pzip_1200 2.png

Do grona Członków Wspierających Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych dołączyła firma Nethone, która wdraża systemy przeciwdziałające fraudom płatniczym. Firma jest dostawcą opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań KYU (Know Your Users), służących m.in. do zapobiegania wyłudzeniom i przeciwstawianiu się oszustom czyhającym na polskich kredytodawców i kredytobiorców. Najnowocześniejsze rozwiązania antyfraudowe pozwalają m.in. na analizę technicznych aspektów zachowania użytkownika podczas procesu rejestracyjnego, co pozwala ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia oszustwa. W tym celu wykorzystuje się także machine learning. 

Spełnienie restrykcyjnych wymogów prawnych koniecznych do prowadzenia działalności pożyczkowej w Polsce wymaga współpracy z profesjonalnymi dostawcami usług o wysokim stopniu zaawansowania m.in. w zakresie analityki danych, jak i przeciwdziałania fraudom. Wysoka konkurencja na rynku pozabankowego kredytu konsumenckiego wymaga także ciągłych inwestycji w rozwój m.in. w rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo procesu udzielania kredytu online - stąd partnerstwo PZIP z liderem w tej dziedzinie, firmą Nethone, która dotychczas koncentrowała się na rynkach globalnych.

Celem współpracy jest wykrywanie ataków na firmy pożyczkowe już na bardzo wczesnym etapie, jak również ochrona konsumentów przed skutkami utraty tożsamości w sieci. Dotychczas filarem działań antyfraudowych był wspólny projekt Związku i CRIF Services - System Bezpieczny PESEL, który umożliwia powiadomienie instytucji pożyczkowych o utracie swoich danych osobowych lub podejrzeniu ich wykorzystania do próby wyłudzeń pożyczek.

- Nie chcemy, by problem fraudu był dolegliwością pożyczek online. W tym celu PZIP podejmuje szereg działań by zdusić problem w zarodku. Pakiet instrumentów bezpieczeństwa stosowanych przez naszych Członków wpisuje się w misję podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w internecie. Instytucje pożyczkowe zrzeszone w PZIP już dziś na bardzo wczesnym etapie wykrywają 19 na 20 ataków, ale chcielibyśmy jeszcze poprawić ten wskaźnik. Dokładamy wszelkich starań, by polscy pożyczkobiorcy mogli spać spokojnie, bez koszmarów o skradzionej tożsamości - stwierdza Jarosław Ryba, prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Sektor digital lending w Polsce jest stosunkowo młody, ale podlega licznym regulacjom. Bezpośrednio lub pośrednio na rynek oddziałuje szereg aktów prawnych. Instytucje pożyczkowe muszą spełniać szereg wymogów organizacyjno-prawnych (m.in. stosować się do dyrektywy AML) wraz z obowiązkiem wpisu do Rejestru Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie za instytucję pożyczkową uznaje się tylko te przedsiębiorstwa, które działają w formie spółki z o.o. lub s.a. i jednocześnie posiadają co najmniej 200 tys. zł kapitału zakładowego w całości pokrytego ze środków pieniężnych.

Te wymogi, wraz z rosnącą reputacją branży, która dąży do profesjonalizacji wymagają stosowania najnowocześniejszych rozwiązań, również w zakresie anty-fraudowym. Związek dąży do tego, aby jego Członkowie jak również konsumenci mogli korzystać bezpieczenie z usług pożyczkowych w sieci.