» Credit Collection and Education Days 27-28 września 2018

Związek objął patronatem Credit Collection and Education Days, które odbędą się w dniach 27-28 września 2018. Obok edukacyjnego charakteru spotkania, będzie to okazja do zdobycia nowej wiedzy z obszaru finansów, windykacji i zarządzania wierzytelnościami. Jak deklarują organizatorzy, będzie to spotkanie bez precedensu, które w swoim zamierzeniu ma wyznaczyć nową jakość i nowe kierunku kongresów branż B2C oraz B2B.

Jak podkreślają organizatorzy, konferencja ma na celu nie tylko przedstawić opinie, poglądy, doświadczenia i prognozy poszczególnych sfer tematycznych, ale przede wszystkim dostarczyć ogromny zasób wiedzy i praktycznych rozwiązań, o których każdy będzie mógł merytorycznie dyskutować.

Misją CCED nie jest przekazanie gotowych rozwiązań, ale wskazanie nowych możliwości, odmiennych punktów widzenia, zdań odrębnych, także tych kontrowersyjnych, z których każdy będzie mógł wybrać to, co dla jego organizacji, departamentu czy przedsiębiorstwa będzie najlepsze. Jak podkreślają organizatorzy, nie wszystkie rozwiązania i pomysły przedstawione w czasie kongresu znajdą zero-jedynkowe zastosowanie w biznesie, ale spośród przedstawionego na konferencji olbrzymiego wachlarza pomysłów i doświadczeń każdy uczestnik będzie mógł zebrać pomysły znajdujące zastosowanie u niego.

Organizatorzy zapewniają, że prelegenci i paneliści CCED nie będą w czasie swoich wystąpień reklamować usług i swoich firm, a przedstawiać konkretne problemy i sposoby ich rozwiązywania, które empirycznie zastosowali w swoich strukturach z lepszymi – bądź gorszymi – rezultatami. Prelekcje odnosić się będą merytorycznie do konkretnych problemów i wyzwań, z jakimi musieli się zmierzyć w ostatnich dwunastu miesiącach.

Konferencja podzielona jest na 6 bloków tematycznych: Ryzyko kredytowe, Windykacja polubowna, Windykacja sądowo-egzekucyjna, Nowoczesne narzędzia i outsourcing, Windykacja zagraniczna, a także Motywacja i zaangażowanie pracowników działu windykacji.

Lokalizacja: Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51

Więcej na stronie organizatora.