» KPMG i PZIP zapraszają na szkolenie z nowych przepisów o odpowiedzialności karno-skarbowej

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych wraz z KPMG serdecznie zapraszają Członków Związku na szkolenie z odpowiedzialności karno-skarbowej i odpowiedzialności członków zarządów na bazie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Spotkanie odbędzie się w środę 13 lutego 2019 r. Szkolenie dla Członków Związku jest bezpłatne, szczegóły rejestracji po kontakcie z biurem Związku.

Przedmiotem szkolenia będą zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną skarbową członków zarządu, dyrektorów finansowych, jak również głównych księgowych. Podczas spotkania prelegenci KPMG przedstawią od strony praktycznej zasady odpowiedzialności karnej skarbowej z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w prawie oraz wskażą, w jaki sposób i za pomocą jakich instrumentów można ograniczyć ryzyko tej odpowiedzialności.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zarządu, rad nadzorczych, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenia finansowe w przedsiębiorstwie.

Agenda:

10.00 – 10.15     Powitanie

10.15 – 10.45   Kto podlega odpowiedzialności karnej skarbowej

- odpowiedzialność członków zarządu, rad nadzorczych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych,
- odpowiedzialność pracowników działów zajmujących się rozliczeniami podatkowymi,
- praktyka organów skarbowych – przykłady.

Omówienie zasad odpowiedzialności

- przesłanki odpowiedzialności – kiedy danej osobie można przypisać winę,
- przykłady z praktyki

10.45 – 11.15 Wybrane czyny zabronione i kary

- omówienie najczęściej stwierdzanych czynów zabronionych,
- omówienie kar przewidzianych przez KKS,
- niedawne zmiany w przepisach KKS – istotne zwiększenie sankcji karnych 

11.15 – 11.45 Praktyka postępowań karnych skarbowych oraz odpowiedzialność na gruncie innych ustaw

- przebieg postępowania – doświadczenia z praktyki,
- kwestie dowodowe w postępowaniu KKS
- odpowiedzialność na gruncie ustawy o rachunkowości
- przepisy dot. konfiskaty mienia

11.45 – 12.00     Przerwa kawowa

 12.00 – 12.45 Odpowiedzialność na podstawie ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

- przesłanki odpowiedzialności,
- katalog osób podlegających odpowiedzialności,
- warunki odpowiedzialności za czyn zabroniony,
- wyłączenie odpowiedzialności,
- kary i środki karne, zarząd przymusowy, środki zapobiegawcze,

 12.45 – 13.15 Jak skutecznie ograniczyć ryzyko odpowiedzialności?

- korekta deklaracji i tzw. czynny żal,
- procedury należytej staranności w firmie,
- inne kwestie istotne dla wykazana braku winy. 

13.15 – 13.30 Q&A

Prowadzący:

Tomasz Rzepa – Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla branży finansowej, w tym w szczególności dla sektora inwestycyjnego. Prowadził kompleksowe projekty mające na celu wprowadzenie procedur podatkowych i sprawozdawczych w przedsiębiorstwach. Koordynował przeglądy procedur wraz z dokumentacją podatkowo-księgową. 

Tomasz posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrażania procedur mających na celu ograniczenie odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu rozliczeń podatkowych, wdrażając je w wielu spółkach, w tym z udziałem Skarbu Państwa lub spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto brał udział w licznych postępowaniach podatkowych, włączając w to koordynację postępowań podatkowych i sądowych.

Dariusz Kałuża – radca prawny w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG w Polsce

Radca prawny posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa podatkowego oraz prawa rzeczowego i zobowiązań w praktyce procesowej. 

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej Dariusz prowadził wielowątkowe i skomplikowane inwestycje infrastrukturalne, brał udział w badaniu i weryfikacji licznych projektów realizowanych przez podmioty gospodarcze w celu oszacowania potencjalnych ryzyk prawnych i podatkowych,

Dariusz posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Ponadto brał udział we wdrażaniu procedur mających na celu ograniczenie odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu rozliczeń podatkowych.