» Stanowisko PZIP wobec zagrożeń dla rynku internetowego kredytu konsumenckiego, w kontekście konferencji prasowej Ministra Sprawiedliwości o projekcie tzw. „ustawy antylichwiarskiej”


Nieuzasadniony wyzysk finansowy prowadzący do deprawacji ekonomicznej najsłabszych konsumentów jest ze wszech miar godny potępienia i penalizowania na poziomie Kodeksu Karnego. Państwo nie powinno bezsilnie ignorować incydentów, które uzasadniają wprowadzenie zmian do Kodeksu karnego i innych ustaw. Stąd zrozumienie budzi chęć zdecydowanej reakcji Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zaostrzenia i doprecyzowania przepisów dotyczących karania przestępstwa ewidentnej lichwy. Mocne uderzenie w przedstawicieli półświatka przestępczego jest oczekiwane przez rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych, gdyż to właśnie przykłady nadużyć występujących w szarej i czarnej strefie niszczą reputację legalnych przedsiębiorstw finansowych…

Pełna wersja stanowiska do pobrania tutaj