» KNF i Sąd Najwyższy zgłosiły uwagi do projektu tzw. ustawy "antylichwiarskiej"

W ramach opiniowania tzw. ustawy “antylichwiarskiej” swoje uwagi do projektu przekazały m.in. Komisja Nadzoru Finansowego i Sąd Najwyższy. Część uwag dotyczy kluczowych zapisów projektu.

Komisja Nadzoru Finansowego odniosła się do propozycji wyłączenia części portfela kredytów udzielanych przez banki spod Rekomendacji T. Głównym wątkiem jest wspomniana w stanowisku konieczność ochrony stabilności systemu bankowego. Bezpośrednio odniesiono się również do obecnych w uzasadnieniu do projektu porównań do rynków zagranicznych, a zwłaszcza rozwiązań wprowadzonych na Słowacji. “(…) KNF ocenia negatywnie nadmierną penalizację rynku pożyczek” - napisano w dokumencie, odnosząc się do ryzyka przeniesienia działalności pożyczkowej do szarej strefy. Zauważono też, że 14-dniowe vacatio legis jest zdecydowanie zbyt krótkie, by firmy zdążyły dostosować się do nowych przepisów.

Również Sąd Najwyższy zgłosił szereg uwag, z których warto wymienić m.in. brak uzasadnienia dla wyłączenia z części wprowadzanych przepisów banków i SKOK-ów

W toku uzgodnień swoje uwagi zgłosiło również Ministerstwo Finansów, a w formie konsultacji publicznych Polski Związek Instytucji Pożyczkowych.

Więcej informacji o stanowisku PZIP można znaleźć tutaj.

Wszystkie uwagi, opinie i stanowiska opublikowane dotychczas przez Ministerstwo Sprawiedliwości można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji.