» Kontomatik - członek PZIP - z licencjonowanym dostępem do rachunków bankowych (AIS) w 11 krajach UE

Kontomatik, członek wspierający Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, uzyskał uprawnienia do świadczenia usług AIS. W dniu 17 lutego br. Bank Litwy nadał spółce Kontomatik UAB uprawnienia do świadczenia usług AIS w 10 krajach bez konieczności otwierania lokalnych oddziałów.

Zgodnie z decyzją Banku Litwy Kontomatik może świadczyć usługi zgodne z dyrektywą PSD2 na Litwie, Łotwie, w Czechach, Estonii, Francji, Niemczech, we Włoszech, a także w Polsce, Portugalii, Hiszpanii. W przypadku Wielkiej Brytanii, Kontomatik UAB złożył wniosek o tymczasowy, 3 letni paszport licencji AIS. Kontomatik to pierwsza w firma z polskim rodowodem, która działa jako regulowany dostawca usług dostępu do informacji o rachunku (Account Information Service).

Zgodnie z założeniami Open Banking PSD2, AISP (Account Information Service Provider) pobiera informację o rachunku na zlecenie użytkownika, najczęściej w celu wykorzystania na potrzeby wniosków kredytowych w bankach i firmach pożyczkowych.

Technologia Kontomatik pozwala swoim klientom na kategoryzowanie i grupowanie zebranych informacji. Dodatkowa analiza danych z wykorzystaniem algorytmów machine learning, umożliwia zbudowanie profilu zachowania finansowego konsumentów. Ten profil jest następnie wykorzystywany jako jeden z elementów scoringu kredytowego.  Dzięki technologii Kontomatik proces udzielenia pożyczki może być zautomatyzowany i skrócony nawet do kilkunastu minut, jednocześnie z zachowaniem wysokiej jakości oceny zdolności kredytowej.

Kontomatik to spółka, operująca na 12 rynkach, umożliwia dostęp do informacji o rachunkach w  ponad 130 banków na całym świecie. Dzięki technologii Kontomatik, od początku uruchomienia tej usługi klienci dokonali już ponad 8 milionów pomyślnych importów danych.

Patryk Pietrzak, Członek Zarządu Kontomatik: Decyzja Banku Litwy o paszportowaniu licencji AIS w poszczególnych krajach to potwierdzenie zaufania do usług świadczonych przez Kontomatik. Daje nam również szansę na dalszy rozwój, także na nowych rynkach jak Francja czy Wielka Brytania. W przypadku Wielkiej Brytanii spółka Kontomatik UAB wystąpiła o tymczasowy paszport licencji AIS na okres trzech lat, dzięki czemu nawet tzw. hard brexit nie będzie stanowić przeszkody w realizowaniu usług.

Jarosław Ryba, Prezes Zarządu PZIP:

Wielkie gratulacje dla całego zespołu Kontomatik. Cieszymy się, że spółka, która jest Członkiem Wspierającym Związku oraz dostarcza kluczowe rozwiązania technologiczne do wielu elektronicznych instytucji pożyczkowych zrzeszonych w PZIP, uzyskała licencję, która pozwala działać jako regulowany dostawca usług dostępu do informacji o rachunku bankowym klienta. Dla instytucji pożyczkowych działających w fintech to rozwiązanie wykorzystywane do weryfikacji danych klienta oraz poprawnego wyliczania zdolności kredytowej. Uwiarygodnienie procesu poprzez możliwość skorzystania z usług licencjonowanego podmiotu to kolejny krok na drodze budowania zaufania i bezpieczeństwa usług w sektorze pożyczkowym.

Informacja pasowa od firmy Kontomatik - Członka Wspierającego Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych