» Kontakt z klientem w firmach pożyczkowych [Raport Customer Care Review]

Zadowolenie klienta to podstawa każdego nastawionego na sukces biznesu. Jedną z miar tego zadowolenia jest dostępność i łatwość skorzystania z usługi, czyli to, co jest istotą działalności branży lendtech. W wielu przypadkach klient oczekuje jednak czegoś więcej - możliwości kontaktu z firmą i profesjonalnej, osobistej obsługi.

Jak z tym zagadnieniem radzą sobie serwisy instytucji pożyczkowych? Odpowiedzi na to pytanie udziela raport z cyklu “Customer Care Review”, przygotowany pod kierownictwem Rafała Jarosza, partnera zarządzającego w proceo.consulting, specjalisty w dziedzinie badania jakości obsługi klienta i wsparcia sprzedaży.

Pod lupą znalazły się 74 serwisy pożyczkowe. Zbadano je zarówno pod kątem oferowanych kanałów kontaktu, jak również faktycznej jakości obsługi klienta (sprawdzając m.in. czas reakcji konsultantów).

- Czasami sztaby ludzi pracują tygodniami, aby z procesu wyeliminować przynajmniej jeden zbędny klik, aby żaden telefon nie pozostał bez odpowiedzi, a poziom konwersji był jak najwyższy. W branży, w której pozyskanie nowego klienta kosztuje już kilkaset złotych, takie detale decydują o być albo nie być biznesu. Dlatego perfekcyjna optymalizacja procesów od strony konsumenta jest nieustającym wyzwaniem rynku lendtech, a ci którzy mu sprostają zostaną jego liderami na kolejne lata - mówi Jarosław Ryba, prezes PZIP cytowany w raporcie.

Zapraszamy do pobrania raportu “Customer Care Review”.