» "Pożyczki dla bezdomnych" - informacja o nieetycznych praktykach stosowanych na stronie Zanimalo.pl

Informujemy, że do Związku wpłynęło zawiadomienie o możliwych naruszeniach informacyjnych i reklamowych podmiotu niebędącego instytucją pożyczkową, który na swojej stronie oferuje pożyczki skierowane do konsumentów - Zanimalo.pl, prowadzonego przez przedsiębiorcę Teleport-Media z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 sierpnia 8.

Związek przeanalizował treść zawiadomienia oraz materiały zamieszczonych na stronie Zanimalo.pl. W naszej ocenie zarówno reklama, jak i treść witryny naruszają standardy oferowania pożyczek w Polsce. Reprezentatywny przykład podany na stronie nie jest zgodny z wymogami ustawy o kredycie konsumenckim. Poza brakami informacyjnymi, strona informuje o pobieraniu rażąco wygórowanych opłat, niedopuszczalnych na gruncie ustawy Kodeks Cywilny, informując, że maksymalna stopa oprocentowania oferowanych pożyczek może wynosić 6% dziennie, co jest rażącym przekroczeniem maksymalnej stopy oprocentowania pożyczek w Polsce wynoszącej 10% rocznie. Oferta reklamowana jest adwordsami, kierując ofertę do "zadłużonych, nawet bezdomnych" co jest rażącym naruszeniem standardów etyki w reklamie produktów kredytowych. Ponadto sposób reklamowania oferty w wielu aspektach narusza standardy wyrażone w Kodeksie Reklamy Kredytu Konsumenckiego przyjętego przez zarząd Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Strona zbiera i gromadzi dane osobowe oraz posługuje się logotypami należącymi do Członków naszej organizacji bez ich wiedzy, co w kontekście powyższych naruszeń, naraża ich na ryzyka reputacyjne.

Wobec powyższego Związek podjął decyzję o opublikowaniu niniejszego komunikatu oraz skontaktowaniu się z siecią afiliacyjną, niebędącej członkiem Związku, do której strona Zanimalo.pl przekazuje zebrane dane osobowe oraz powiadomieniu podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie strony Zanimalo.pl - Teleport Media z siedzibą w Warszawie o wykrytych nieprawidłowościach.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych w ramach działań samoregulacyjnych branży pożyczkowej, prowadzi stały monitoring praktyk potencjalnie naruszających prawa i interes konsumentów usług pożyczkowych i podejmuje stosowne kroki celem wyeliminowania nieprawidłowości, jak również reaguje na zgłoszenia nieprawidłowości w ramach działań statutowych na podstawie §5 pkt. 2. i 4. Statutu Związku w powiązaniu z Kodeksem Odpowiedzialnego Pożyczania PZIP.

Poniżej prezentujemy tzw. screen (nieaktywny obrazek) reklamy AdWords, kierujący do strony Zanimalo.pl. Data wykonania 10. maja 2019 r.

Reklama AdWords linkująca do strony Zanimalo.pl

Reklama AdWords linkująca do strony Zanimalo.pl