» PZIP weźmie udział w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów poświęconej lombardom

Przedstawiciele Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych wezmą udział w XXII posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów. W skład Rady wchodzą przedstawiciele jednostek rządowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego.

Tematem spotkania będą kontrola lombardów pod kątem naruszenia przez przedsiębiorców indywidualnych oraz zbiorowych interesów konsumentów, a także szeroko pojęta edukacja finansowa.

W opinii Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych lombardy udzielające pożyczek podlegają pod ustawę o kredycie konsumenckim, a niestosowanie się do niej, poprzez zawieranie umów o pozornie niepożyczkowym charakterze, jest próbą obchodzenia prawa. Dzieje się to na szkodę klientów lombardów, którzy tracą możliwość korzystania z ochrony swoich praw z tytułu ustawy o kredycie konsumenckim – prawo do odstąpienia od umowy, arkusza informacyjnego, limitów kosztów pozaodsetkowych, sankcji kredytu darmowego i wielu innych.

Od 23 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca lub osoba wykonująca profesjonalną działalność pożyczkową, która zawodowo udziela pożyczek dla osób fizycznych, powinna działać w formie spółki z kapitałem zakładowym co najmniej 200 tys. zł oraz uzyskać wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego.

W Polsce działa ponad 15 tys. lombardów, z czego tylko jeden zarejestrował się poprawnie (Polski Lombard sp. z o.o.). Wszystkie pozostałe, o ile udzielają pożyczek w dowolnej formie prawnej, a przecież to jest podstawą działalności lombardowej, łamią art. 59e ustawy o kredycie konsumenckim.

PZIP zwraca uwagę na konieczność lepszego egzekwowania przepisów. Zaproszenie na posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów i poruszenie niełatwego tematu lombardów to dowód na to, że problem, na który od dawna zwracamy uwagę, został dostrzeżony szerzej. Mamy nadzieję, że takie spotkania przyczynią się do jeszcze większej świadomości społeczeństwa i, tym samym, lepszej ochrony konsumentów.