Nowa wizja rejestru dłużników

Nowa wizja rejestru dłużników

Nadchodzą zmiany w zasadach działania Biur Informacji Gospodarczej. To ważne dla kredytodawców oraz oosób, które miały problemy ze spłatą długów.  Kierunek zmian omawiany był 22 lipca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki podczas konferencji uzgodnieniowej, w której jako strona społeczna udział brał również ZFP.

W kwietniu Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt założeń nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Podstawowym celem planowanych zmian, jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Resort chce odejścia od negatywnego charakteru rejestru, zawierającego tylko informacje o niespłaconych zobowiązaniach, wymieniając również dane o charakterze pozytywnym, jak np. udzielone kredyty lub spłacone zobowiązania.

- Postulowany przez Ministerstwo Gospodarki cel nowelizacji ustawy regulującej działalność tzw. rejestrów dłużników jest w pełni aprobowany przez Związek Firm Pożyczkowych. Dla członków ZFP, dane zawarte w rejestrach dłużników stanowią istotny czynnik oceny zdolności kredytowej klienta. Poszerzenie zakresu rejestrów o dane, mające charakter pozytywny, pozwoli dodatkowo oceniać moralność płatniczą konsumentów, która jest dla instytucji pożyczkowych równie ważna – komentuje Jarosław Ryba, prezes ZFP.

W czasie konferencji poruszano również kwestię przedawnienia zobowiązań oraz skutków ujawniania tych informacji. Postulowana przez Ministerstwo Gospodarki nowelizacja zakłada, iż biura informacji gospodarczej miałyby obowiązek usunięcia z rejestru dłużników informacji o przedawnionych zobowiązaniach konsumentów po upływie roku od określonego w przepisach terminu przedawnienia.

W najbliższym czasie Ministerstwo Gospodarki opublikuje projekt założeń nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, który ma uwzględniać część uwag, złożonych w toku prowadzonych uzgodnień – wówczas możliwa będzie rzetelna ocena nadchodzących zmian. Związek Firm Pożyczkowych uczestniczy w pracach nad nowelizacją ustawy o wymianie informacji gospodarczej jako strona społeczna.

Pełna opinia prawna ZFP na temat nowelizacji.