PROVIDENT najpopularniejszą firmą „chwilówkową”

Provident Polska to najczęściej wskazywana firma oferująca „chwilówki”. Ponad połowa Polaków, pytana o firmę chwilówkową, była w stanie przywołać́ jej nazwę̨ spontanicznie (57%). Co ważne, 41% osób wskazało ją jako pierwszą. Marka ta ma zdecydowaną przewagę̨ we wszystkich grupach podziałowych – wynika z ankiety PBS na zlecenie Rejestru Firm Pożyczkowych.

Respondenci zostali zapytani o to „jakie zna Pan(i) firmy oferujące tzw. chwilówki”. Badanie przeprowadzono drogą telefoniczną na reprezentatywnej grupie 1000 losowo wybranych Polaków powyżej 15 roku życia. Celem badania było rozpoznanie najpopularniejszych firm pożyczkowych oraz sprawdzenie, które z nich najmocniej kojarzą się z ofertą tzw. „chwilówek”.

Provident - synonim chwilówki

Marka Provident jest zdecydowanie najczęściej wskazywana przez respondentów pytanych o nazwy firm chwilówkowych. Marka uzyskała wyraźnie więcej wskazań w grupach wiekowych 25-39 oraz 40-59 lat (odpowiednio po 62%) niż w pozostałych grupach wiekowych.  Najbardziej rozpoznawalna jest wśród mieszkańców miast do 50 tys. (62%), podczas gdy rozpoznawalność w większych miastach wynosi 47% dla średnich i 50% w największych.

Wyniki są o tyle zastanawiające, że w przekazie publicznym Provident podkreśla, że nie jest firmą chwilówkową, uzasadniając to faktem oferowania pożyczek o minimum 30-tygodniowym okresie spłaty. Z badania jednak wynika, że konsumenci nie dostrzegają tej różnicy i traktują Providenta jako flagowego przedstawiciela sektora firm chwilówkowych. Provident utożsamiany jest z „chwilówkami” 3 razy częściej, niż druga najpopularniejsza na podstawie wskazań, konkurencyjna marka „Kredyty-Chwilówki”.

Co piąta osoba zna Kredyty-Chwilówki

Drugą najbardziej rozpoznawalną marką w badaniu są polskie „Kredyty-Chwilówki” z Tychów, które samodzielnie wskazuje 22% ankietowanych. Podobnie jak Provident, marka „Kredyty-Chwilówki” jest częściej wskazywana przez osoby w wieku 25-39 lat. Utożsamianie jej przez respondentów z ofertą chwilówkową jest oczywiste, ze względu na nazwę przedsiębiorcy. Śląska firma konsekwentnie od początku działalności stawia na jasny przekaz i nie boi się kontrowersyjnej łatki firmy „chwilówkowej”.

Tabela. Porównanie liderów w kategorii firm „chwilówkowych”

Źródło: dane PBS, strony przedsiębiorców

Źródło: dane PBS, strony przedsiębiorców

Internetowe pożyczki słabo kojarzone z chwilówkami

W badaniu stosunkowo niewielu ankietowanych wskazywało nazwy internetowych firm pożyczkowych, co może dziwić, w kontekście bardzo intensywnej kampanii reklamowej tychże. Wskazuje to na fakt, że określenie „chwilówka” kojarzy się bardziej z pożyczką uzyskiwaną w tradycyjny sposób, czyli w placówce lub domu klienta, niż z mikropożyczką internetową, spłacaną za pośrednictwem rachunku bankowego.

Być może dlatego rozpoznawalność firm internetowych w tej kategorii jest stosunkowo niska: serwis Wonga.com zna 18%, a Vivus.pl 14% ankietowanych w badaniu PBS. W przeciwieństwie do liderów zestawienia, gdzie znajomość marki rozkłada się równomiernie na wszystkie kategorie respondentów, w przypadku firm internetowych wyraźnie wskazać można charakterystyczny profil klienta.

Ankietowani z wykształceniem wyższym znają markę Wonga.com aż w 25% przypadków, podczas gdy wśród osób z wykształceniem zawodowym lub podstawowym jest to tylko 12,5% wskazań. Podobna tendencja dotyczy marki Vivus.pl. W obu przypadkach znajomość marki wśród osób aktywnych zawodowo jest niemal dwukrotnie wyższa, niż wśród bezrobotnych. Analizując różnice rozpoznawalności pod względem sytuacji materialnej respondentów, zauważamy, że tylko 10% i 7% osób które określają siebie jako „ubogie” wskazuje znajomość marek odpowiednio: Wonga.com i Vivus.pl, podczas gdy w grupie osób „zamożnych” ta znajomość wynosi po 20%. Wyraźną przewagę wskazań obserwujemy również wśród osób korzystających z Internetu – w tej grupie Vivus.pl i Wonga.com są wskazywane 3 razy częściej, niż w grupie osób niekorzystających z sieci.

Branding słabą stroną firm pożyczkowych

Ostatnią marką, która uzyskała satysfakcjonujący wynik wskazań w badaniu PBS jest należący do spółki Everest Finance „Bocian Pożyczki”, którego zna 13% ankietowanych, a prawie 6% wskazuje jako pierwsze skojarzenie z ofertą „chwilówkową”. Następne w kolejności wskazań ankietowanych, z wynikami do 3%, są Kredito24.pl, Optima, Filarum.pl, Profi Credit, SMS Kredyt, SMS365.pl, Money Now!, NetCredit, SohoCredit, Visset i ViaSMS.pl.

Co czwarty badany nie potrafił samodzielnie przywołać nazwy jakiejkolwiek firmy oferującej „chwilówki”. Większe trudności z podaniem nazw odnotowano wśród niepracujących zawodowo (37%), niekorzystających z Internetu (40%) i osób starszych w wieku 60+ (46%). Respondenci przywoływali najczęściej jedną firmę̨ pożyczkową (36%), zaś co piąty podał dwie. Większą znajomość firm związanych z „chwilówkami” zaobserwowano w grupie wiekowej 25-39, gdzie co czwarty badany wymienił dwie firmy, a 23% - trzy lub więcej.

Badanie „Znajomość firm oferujących chwilówki” przeprowadził PBS na zlecenie Rejestru Firm Pożyczkowych w lutym, na grupie Polacy 15+, metodą CAPI, w bloku w ramach OmniPBS, n=1000.