» PZIP Partnerem Konferencji „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo - praktyka - problemy - potrzeby - perspektywy”

Związek Firm Pożyczkowych został Partnerem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo - praktyka - problemy - potrzeby - perspektywy”, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorami Konferencji są Instytut Nauk Ekonomicznych, Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN”, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Fundacja „MERCATUS ET CIVIS”.

Związek Firm Pożyczkowych zrzesza większość rynku internetowych pożyczek pozabankowych w Polsce. Naszymi członkami są firmy, które stosują i promują najwyższe standardy biznesowe, którym zależy na zmianie postrzegania branży pożyczek pozabankowych na rynku. Związek wspiera inicjatywy legislacyjne zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa konsumentów. M.in. z tego powodu ZFP w pełni popierał uruchomienie publicznego Rejestru Instytucji Pożyczkowych. 

Wśród projektów realizowanych przez ZFP we współpracy z CRIF jest System Bezpieczny PESEL, którego głównym celem jest ochrona Polaków przed negatywnymi skutkami kradzieży tożsamości. System ten jest w pełni darmowy i dostępny dla wszystkich obywateli.

- Zbudowanie wzajemnego zaufania wewnątrz branży, z regulatorem oraz z konsumentami to misja, którą Związek Firm Pożyczkowych realizował od początku zawiązania, między innymi poprzez rozwiązania, których celem jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. Wzrost zaufania to także konsekwencja działań całej branży, zmierzających do samoregulacji w zakresie kredytu konsumenckiego, wprowadzenia Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy oraz zwrócenie uwagi na istotne problemy społeczne, np. aktywne przeciwdziałanie negatywnym skutkom kradzieży tożsamości, czemu zaradzić ma udostępnienie bezpłatnego systemu „Bezpieczny PESEL” – stwierdza Jarosław Ryba, prezes Związku Firm Pożyczkowych.

Na Konferencji prelegenci omówią tematy związane z otoczeniem ekonomiczno-prawnym, w którym funkcjonują Instytucje Pożyczkowe i banki. Poruszone zagadnienia dotyczyć będą m.in. obowiązków informacyjnych podmiotów rynku finansowego wobec instytucji publicznych, a także roli Rejestru Instytucji Pożyczkowych z punktu widzenia pożyczkodawców. W spotkaniu udział zapowiedzieli przedstawiciele m.in. UOKiK, Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego, środowisko naukowe oraz osoby reprezentujące sektor pożyczek pozabankowych i banki.