» Firmy pożyczkowe objęte nową regulacją – AML IV

Już 13 lipca 2018 roku w życie wchodzi nowa Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, która implementuje do prawa polskiego zapisy IV Dyrektywy AML. Nowe prawo nakłada obowiązki także na instytucje pożyczkowe.

Podstawowym celem ustawy jest zwiększenie ochrony rynku finansowego przed działalnością przestępczą. Główne zadania podmiotów znajdujących się pod reżimem AML dotyczą wypełniania obowiązków informacyjnych wobec instytucji publicznych nadzorujących i kontrolujących rynek. Podmioty zobowiązane, wśród nich m.in. banki, ubezpieczyciele i instytucje pożyczkowe, muszą spełnić szereg wymogów związanych z weryfikacją swoich klientów i źródła pochodzenia kapitału. Stosowanie AML wymaga także wypracowania odpowiednich kompetencji wśród pracowników. Czasu na dostosowanie działalności finansowej do nowych wymogów pozostało niewiele.

- Z istotnych zmian należy wskazać, że ustawa AML znacznie rozszerza katalog osób zajmujących eksponowane politycznie stanowisko (tzw. PEP). Podmioty obowiązane będą zobligowane m.in. do: sporządzenia oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; badania statusu PEP każdego klienta czy beneficjenta rzeczywistego przed zawarciem umów; wprowadzenia wewnętrznej procedury oraz zapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z AML w programach szkoleniowych. Za niedopełnienie obowiązków ustawa AML przewiduje kary finansowe zarówno dla instytucji obowiązanej, jak również dla członków zarządu odpowiedzialnych za realizację tych obowiązków. Kary administracyjne dla instytucji obowiązanej mogą sięgać 5 mln euro lub 10 proc. przychodów, a dla członka zarządu 1 mln złotych. Ponadto ustawa AML przewiduje sankcje karne, w tym karę pozbawienia wolności. Szczególnie ważne z punktu widzenia instytucji obowiązanych jest wprowadzenie odpowiednich procedur, po uprzednim dokonaniu analizy specyfiki działania danej instytucji obowiązanej. Procedury te uwzględniałyby charakter, rodzaj i rozmiar działalności instytucji obowiązanej i pozwoliły na wdrożenie prawidłowych standardów oraz dochowanie należytej staranności w procesie realizacji obowiązków w zakresie AML. Profesjonalni doradcy służą pomocą przy przygotowaniu oceny ryzyka, przygotowaniu i wdrożeniu odpowiednich procedur, jak również zapewniają odpowiedni program szkoleniowy dla pracowników - wyjaśnia Dariusz Kałuża, Radca prawny w KPMG.

W związku z nowymi regulacjami Polski Związek Instytucji Pożyczkowych wspólnie z KPMG zorganizował dla członków szkolenie personelu odpowiedzialnego za wykonywanie procedur przewidzianych nową ustawą. Dzięki temu wiodące internetowe instytucje pożyczkowe są już dziś gotowe na realizację nowych obowiązków ustawowych. Regulacja instytucji pożyczkowych odbywa się na wielu płaszczyznach - od wymogów organizacyjno-prawnych, przepisów podatkowych, po obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych i praw konsumenta. PZIP wspólnie z partnerami dba, aby członkowie na bieżąco realizowali wszystkie nowe obowiązki.

- Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zrzesza odpowiedzialne podmioty o wysokiej reputacji, które operują na stosunkowo nowym, ale już silnie regulowanym rynku. W ostatnich latach w życie weszło szereg przepisów, które wymagają coraz większego zaangażowania kadr do ich należytego wypełnienia. Powoduje to wzrost kosztów prowadzenia działalności, ale – tak jak w przypadku AML – są to nakłady niezbędne do tego, by rynek działał w sposób profesjonalny i bezpieczny dla konsumenta – stwierdza Jarosław Ryba, prezes PZIP.

Organizacja zrzesza wyłącznie internetowych pożyczkodawców o najwyższej reputacji (ponad 50 serwisów) oraz kilkunastu członków wspierających. W zeszłym roku członkowie PZIP udzielili finansowania o wartości 2,5 mld zł dla 1,8 mln konsumentów w Polsce.

Kontakt dla mediów: 
Łukasz Piechowiak
lukasz.piechowiak@pzip.pl
tel. +48 693 347 520