Raport GUS o pośrednictwie finansowym

Działalność firm pośrednictwa kredytowego w 2012 r. 

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat firm pośrednictwa finansowego. Badaniem zostało objętych 69 przedsiębiorstw prowadzących działalność w 2012 r.

Spośród całej zbiorowości, 43 badane podmioty pośredniczyły w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, 22 udzielało wyłącznie pożyczek ze środków własnych, a 4 firmy prowadziły działalność mieszaną, tj. współpracowały z bankami i jednocześnie udzielały pożyczek ze środków własnych.

Pełny raport do pobrania tutaj