KNF: rynek usług pozabankowych w raporcie o bankach

Rynek pozabankowych usług finansowych 2012

Działalność pożyczkowa dla osób fizycznych zdominowana jest przez banki, a skala działania pozabankowych firm pożyczkowych jest niewielka/marginalna na tle skali działania sektora bankowego. Jednocześnie można stwierdzić, że wbrew obiegowym opiniom, działania regulacyjne podjęte przez KNF w sektorze bankowym, nie przyczyniły się do istotnego rozwoju pozabankowych firm pożyczkowych. Analiza działalności SKOK i firm pożyczkowych, wskazuje na ich stabilny, organiczny rozwój, a skala ewentualnego przejścia klientów banków była niewielka/marginalna. O istotnej „migracji” klientów banków można mówić jedynie w przypadku przeniesienia, przez niektóre banki sprzedaży drobnych kredytów ratalnych do innych podmiotów działających w ramach danej grupy kapitałowej (skalę tego zjawiska można szacować na około 3-5 mld zł).