Pozabankowe regulacje prawne za granicą

Działalność instytucji niebankowych oraz regulacje prawne w tym zakresie w wybranych krajach - Łotwa, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie informacji przekazanych przez Wydziały Ekonomiczne i Ekonomiczno-Polityczne placówek dyplomatycznych w wymienionych krajach na prośbę Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu.