Opinia ZFP do nowego rządowego projektu założeń ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Stanowisko Związku Firm Pożyczkowych do nowego projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

ZFP przedstawia swoją opinię na temat nowego projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 16 grudnia 2013 r.)