Opinia ZFP ws. wdrożenia dyrektywy hipotecznej

Ustawa o kredycie hipotecznym, a regulacja sektora pozabankowego

Przedstawiamy opinię Związku Firm Pożyczkowych w ramach prac w grupie roboczej w Ministerstwie Finansów nad projektem założeń przepisów wdrażających dyrektywę hipoteczną. Dyrektywa jest dokumentem przyjętym przez organy unijne 4 lutego 2013 r. Państwa członkowskie mają czas do marca 2016 r. na wdrożenie jej zapisów do swoich porządków prawnych. Głównym celem dyrektywy jest wewnątrzunijne uporządkowanie przepisów dotyczących kredytów zabezpieczanych hipotecznie.

Przy okazji wdrożenia tych przepisów, Ministerstwo Finansów postuluje dalsze prace nad regulacją sektora mikropożyczek pozabankowych. Firmy pożyczkowe miałby podlegać rejestracji w publicznym rejestrze oraz podlegać nadzorowi KNF. Postulowane są również wymogi kapitałowe i organizacyjne, podobne do tych zaproponowanych w pracach nad nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawo bankowe i kilku innych ustaw.

Pełna opinia Związku Firm Pożyczkowych do pobrania tutaj.