GUS: działalność pośredników kredytowych 2013

GUS prezentuje wyniki corocznego badania przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego. Badaniem zostało objętych 118 przedsiębiorstw prowadzących działalność w 2013 r. Wśród nich było 25 spółek akcyjnych, 62 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a pozostałe 31 firm to inne formy spółek. W 92 firmach głównymi udziałowcami były osoby prawne i osoby prywatne spoza sektora finansowego, w 26 instytucje finansowe, w tym 8 firm było kontrolowane przez banki. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa kredytowego 25 firm należało do grup kapitałowych. Spośród całej zbiorowości, 64 badane podmioty pośredniczyły w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, 50 udzielało wyłącznie pożyczek ze środków własnych, a 4 firmy prowadziły działalność mieszaną, tj. współpracowały z bankami i jednocześnie udzielały pożyczek ze środków własnych. Trzydzieści dziewięć przedsiębiorstw zajmowało się pośrednictwem kredytowym, jako jedynym rodzajem prowadzonej działalności, w 52 pośrednictwo kredytowe było działalnością dominującą, a w 27 podmiotach było działalnością uboczną.

Raport do pobrania po kliknięciu tutaj.

Raport GUS za 2012 r. do pobrania tutaj.