Opinia ws. projektu ustawy do Ministerstwa Finansów

ZFP: 14 postulatów nowych prokonsumenckich przepisów dla branży pożyczek pozabankowych

Rada Ministrów zatwierdziła w czwartek 8 maja 2014 r. projekt założeń ustawy regulującej branżę pożyczek pozabankowych. Zdaniem Związku Firm Pożyczkowych projekt jest niepełny, a regulacje należy uzupełnić o dodatkowe zapisy lepiej chroniące konsumentów i firmy przed nieuczciwą konkurencją.

Każdy z 14 pomysłów nastawiony jest na podniesienie poziomu ochrony pożyczkobiorcy. Według Związku chroniony może być tylko świadomy konsument, dlatego na sam początek zasugerowano ewidencję sektora poprzez utworzenie centralnego rejestru firm pożyczkowych

Kolejnym postulatem zmierzającym do powiększenia parasola ochronnego nad klientem jest nałożenie, na firmy pożyczkowe, obowiązku publikowania pełnych informacji o kosztach pożyczki w zrozumiałym brzmieniu.  Kolejnym obowiązkiem profesjonalnej firmy pożyczkowej powinna    być    ocena    zdolności    kredytowej    pożyczkobiorcy    na   podstawie   informacji z przynajmniej jednego BIG-u i obowiązkowe raportowanie zwrotne.

Aby ograniczyć zjawisko pętli długów ZFP proponuje wprowadzenie nadzoru nad praktykami postępowania windykacyjnego firm sektora pożyczkowego oraz rozszerzenie praw konsumenta o dodatkowe ustawowe uprawnienia dotyczące negocjacji z wierzycielem.

Następnym pomysłem zabezpieczającym pożyczkobiorcę jest wprowadzenie do ustawy o  kredycie  konsumenckim  zapisu  mówiącego  o  tym,  że  pozaodsetkowe  koszty  przyznania   i obsługi kredytu, nie mogą przekroczyć wartości kredytu, niezależnie od kwoty i czasu trwania umowy.